Det finns Raise Hand tillgängligt i möten med fler än två deltagare. Det är inte tillgängligt i möten som startats från ett Webex-utrymme.

När du räcker upp handen syns den i Webex-apparna och på enheter som stöder den här funktionen. Du kan även se om någon har upphöjt sin hand från Webex-apparna.

1

Under ett möte väljer du reagera-knappen i samtalskontrollerna och knackar på Höj handen .

När RoomOS 11-upplevelse är aktiverad kan du trycka länge på emoji för att ändra skaltonen. När din enhet är i personligt läge kommer den tonen du väljer att vara kvar. På delade enheter återställs skaltonen när samtalet avslutas.

Om du inte ser reageraknappen kan reaktionerna finnas i menyn Mer i samtalskontrollerna.

Alla i mötet ser en avisering på skärmen om att någon har ökat sin hand. Aviseringen med ett fullständigt namn visas för den första uppr?tna handen.Därefter visar Raise Hand-ikonen hur många som har lurt upp sina händer.

På enheter med en integrerad pekskärm kan du knacka på ikonen Höj hand för att öppna deltagarlistan för att se vem som har uppr?tt handen. På andra enheter öppnar du mötesdellistan från Touch 10 eller Room Navigator. Du ser mötesdeltagarna som har höjt sin hand överst i listan i en kronologisk ordning så att det är lätt att se vem som räcker upp handen först.2

För att ta ner handen väljer du reagera-knappen och knackar på Ta ner hand . Då tas även ikonen bort från deltagarlistan bredvid ditt namn.