Räck upp handen är tillgänglig vid möten med fler än två deltagare. Den är inte tillgänglig i möten som startas från ett Webex-utrymme.

När du räcker upp handen syns det i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har räckt upp handen i sin Webex-app.

1

I ett möte, gå till samtalskontrollerna och välj Reaktioner knappen . Tryck på Räck upp handen .Om du inte ser knappen Reaktioner trycker du på Mer först.

Du kan trycka länge på emojin för att ändra hudtonen. När din enhet är i personligt läge kommer den hudton du valde att finnas kvar. På delade enheter återställs hudtonen när samtalet avslutas.

Alla i mötet ser ett meddelande på skärmen om att någon har räckt upp handen. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Därefter visas Räck upp handen ikonen Visar hur många som har räckt upp handen.

På enheter med pekskärm trycker du på ikonen Räck upp hand för att öppna deltagarlistan och se vem som räckte upp handen. På andra enheter öppnar du deltagarlistan från pekkontrollen. Deltagare som räckte upp handen visas överst i kronologisk ordning.2

För att sänka din hand, välj knappen Reaktioner Och tryck på Sänk handen . Då tas även ikonen bort från ditt namn i deltagarlistan.