Vi har endast stöd för den senaste versionen av Webex Teams och om du upplever problem, se till att du har uppgraderat till den senaste versionen innan du kontaktar supporten.

För den senaste versions informationen, se Cisco Webex Teams versions information..

Klicka på i appens vänstra panel och klicka sedan på starta om. Om du inte ser uppdaterings ikonen kommer du inte att ha någon uppdatering som väntar åt dig just nu.

Om du inte har konfigurerat din iPhone eller iPad för att automatiskt hämta dina appar (Inställningar för > automatiska hämtnings > program) måste du kontrol lera den senaste versionen av App Store.

I App Store knackar du på uppdateringar. Om det inte finns något uppdaterings alternativ uppdateras appen.

1

I Play Storeknackar du på och sedan på Mina appar.

2

Hitta Webex Teams-appen och knacka på uppdatera.

  • Om det inte finns något uppdaterings alternativ uppdateras appen.

  • Om skärmen öppna appen visas, återgå till uppdaterings listan och knacka på uppdatera igen.

När du loggar in använder du Webex Teams senaste versionen.

Om du redan har öppnat Webex Teams-webbvisningen, uppdatera din webbläsares flik för att uppdatera visningen.