Översikt över Flex-användningsrapporter

Flex-användningsrapporten visar abonnenternas licensförbrukning med tillhörande licenstyp.

Flex-användningsrapporten visar orderdata från Cisco Commerce (CCW), som bearbetas för UCM-tjänster via Atlas, medan licensanvändningen hämtas från UC -programmen. Service Fulfillment-tjänsten i Control Hub skickar orderinformation till Flex-tjänsten med kund-ID, partner-ID, order-ID och antal köpta licenser. När kluster kontrolleras reserveras order-ID:t hos agenterna och Flex-tjänsten börjar samla in användningsdata.

I Flex-användningsrapporten ingår en sammanfattning av licensanvändningsdata för licenstyperna kunskapsarbetare, offentliga platser och TelePresence, och de genereras baserat på abonnent-ID och orderinformation. Rapporten visar köpt licens och användning för varje licenstyp inklusive information om överanvändning. Använd licensinformationen och efterlevnadsstatusen som visas i Flex-användningsrapporten till att hålla abonnemangen aktiva.

Visa Flex-användningsrapporten

Använd Flex-användningsrapporten för att sätta dig in i licensanvändningen och kontrollera att licenserna följer gällande regler.

Du kan läsa mer om rollerna i Cisco Webex Control Hub i Tilldela roller i Control Hub.

1

Logga in i Cisco Webex Control Hub med din kundinloggning via https://admin.webex.com/login.

2

Klicka på UCM-moln i det vänstra navigeringsfältet under Tjänster för att visa Flex-licensanvändning för abonnemangs-ID:t i Cisco Webex Control Hub.

3

I avsnittet Abonnemang visas följande:

Fältnamn

Beskrivning

Flex-licensmodeller

Visar de Flex-licensmodeller som stöds, till exempel Flex 2.0 eller Flex 3.0.

Abonnemangs-ID

Visar det abonnemangs-ID som är kopplat till kunden. Abonnemangs-ID:t hämtas från det avtals-ID som konfigureras per kund när du lägger licensordern på webbplatsen Cisco Commerce Workspace (CCW).

Total licensrätt

Anger det sammanlagda antalet licenser som har beställts för det associerade abonnemangs-ID:t.

Total licensanvändning

Ger en översikt över den totala licensanvändningen.


 

Efterlevnaden visas för respektive licenstyp i diagrammet. Partnerföretag måste använda den här rapporten för att fastställa kundens övergripande regelefterlevnad.

4

I avsnittet Licensanvändning per typ visas följande:

För licensmodellen Flex 2.0 visas de här parametrarna.

Fältnamn

Beskrivning

Licensanvändning per typ

Här anges användnings- och orderinformation för varje licenstyp som är associerad med abonnemangs-ID:t.

Kunskapsarbetare

I den här licenstypen ingår:

 • Användare med en skrivbordstelefon och ett personligt telefonnummer i en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med högst tio tilldelade enheter eller katalognummer, SNR, EM och röstbrevlåda.

 • Användare utan en specifik telefonenhet men som använder en Extension Mobility (eller liknande) och har en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med en smarttelefon eller surfplatta vars telefonnummer eller kontaktuppgifter ingår i en företagskatalogprofil och har konfigurerats i UC-program .

Gemensamma utrymmen

Fasta slutpunkter som inte är kopplade till någon användare, inklusive analoga enheter, konferensrum, korridorer och enheter i gemensamma utrymmen, använder den här typen av licens.

Telepresence

Telepresence-enheter som har konfigurerats i systemet använder TP-licenser (TelePresence). Läs mer om licenstyper i Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs .

För namngivna användarlicenser i Flex 3.0 visas de här parametrarna.

Fältnamn

Beskrivning

Namngiven användare (NU)

Ett abonnemang per användare som gör att kunder kan tillhandahålla Webex möten eller samtalstjänster för individer, team eller avdelningar och lägga till ytterligare rättigheter med olika krav.

Professionell

Den kompletta nivån för anställda och entreprenörer som använder flera kommunikationsenheter som Teams under sin arbetsdag. På den här nivån ingår röstmeddelanden.

Förbättrad

En funktionsnivå som är optimerad för uppgiftsbaserade medarbetare som använder en enda enhet och inte behöver en röstbrevlåda.

Åtkomst

Ingångsnivån för en kopplingston och grundläggande samtalsfunktioner på enklare enheter.

Telepresence

Telepresence-enheter som har konfigurerats i systemet använder TP-licenser (TelePresence).

För företagsanvändarlicenser i Flex 3.0 visas de här parametrarna.

Fältnamn

Beskrivning

Företagsavtal (EA)

Här ingår alla kunskapsarbetare i en organisation. Det krävs minst 1 000 kunskapsarbetare.

Kunskapsarbetare

I den här licenstypen ingår:

 • Användare med en skrivbordstelefon och ett personligt telefonnummer i en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med högst tio tilldelade enheter eller katalognummer, SNR, EM och röstbrevlåda.

 • Användare utan en specifik telefonenhet men som använder en Extension Mobility (eller liknande) och har en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med en smarttelefon eller surfplatta vars telefonnummer eller kontaktuppgifter ingår i en företagskatalogprofil och har konfigurerats i UC-program .

Allmänt område

Fasta slutpunkter som inte är kopplade till någon användare, inklusive analoga enheter, konferensrum, korridorer och enheter i gemensamma utrymmen, använder den här typen av licens.

Åtkomst

Det här är ingångsnivån för en kopplingston och grundläggande samtalsfunktioner på enklare enheter.

Telepresence

Telepresence-enheter som har konfigurerats i systemet använder TP-licenser (TelePresence).

Om du vill visa licensanvändningen under den begärda tidsperioden klickar du på filtret Idag och väljer rapportens tidslinje för att se användningen och vidta lämpliga åtgärder för att hålla abonnemangen aktiva.

Du kan även ladda ned en anpassad rapport om du bara vill visa användningsinformation för en viss tidsperiod. Klicka på Hämta rapport, ange tidslinjevärden och spara rapporten i .xlsx-format.

Här kan du se ett exempel på en anpassad rapport: Anpassad licensrapport.

Visa abonnemangsinformation

I Flex-licensrapporten visas licensanvändning och efterlevnadsstatus för abonnent-ID. Flex-licensen hanteras av partnern på kundnivå med hjälp av informationen om Flex-abonnemanget. I enlighet med rapporten måste partnern se till att deras abonnemang hålls aktuella. I Flex-användningsrapporten genereras en sammanfattning av licensanvändnings data för varje licens typ, till exempel kunskapsarbetare, telepresence och gemensamma utrymmen för UCM-molnanvändare.

1

Logga in i Cisco Webex Partner Hub med partneradministratörens inloggningsuppgifter på https://admin.webex.com/login.

2

Klicka på kunder , välj kunden för att se licensanvändningen. Klicka på Visa kund för att visa organisationsuppgifterna.


 

Om kunden har valt UCM-molntjänsten visas UCM-molnikonen vid kundkontot under tjänster.

3

I avsnittet Abonnemang visas följande:

Fältnamn

Beskrivning

Flex-licensmodeller

Visar de Flex-licensmodeller som stöds, till exempel Flex 2.0 eller Flex 3.0.

Abonnemangs-ID

Visar det abonnemangs-ID som är kopplat till kunden. Abonnemangs-ID:t hämtas från det avtals-ID som konfigureras per kund när du lägger licensordern på webbplatsen Cisco Commerce Workspace (CCW).

Total licensrätt

Anger det sammanlagda antalet licenser som har beställts för det associerade abonnemangs-ID:t.

Total licensanvändning

Ger en översikt över den totala licensanvändningen.


 

Efterlevnaden visas för respektive licenstyp i diagrammet. Partnerföretag måste använda den här rapporten för att fastställa kundens övergripande regelefterlevnad.

4

I avsnittet Licensanvändning per typ visas följande:

För licensmodellen Flex 2.0 visas de här parametrarna.

Fältnamn

Beskrivning

Kunskapsarbetare

I den här licenstypen ingår:

 • Användare med en skrivbordstelefon och ett personligt telefonnummer i en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med högst tio tilldelade enheter eller katalognummer, SNR, EM och röstbrevlåda.

 • Användare utan en specifik telefonenhet men som använder en Extension Mobility (eller liknande) och har en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med en smarttelefon eller surfplatta vars telefonnummer eller kontaktuppgifter ingår i en företagskatalogprofil och har konfigurerats i UC-program .

Allmänt område

Fasta slutpunkter som inte är kopplade till någon användare, inklusive analoga enheter, konferensrum, korridorer och enheter i gemensamma utrymmen, använder den här typen av licens.

Telepresence

Telepresence-enheter som har konfigurerats i systemet använder TP-licenser (TelePresence). Läs mer om licenstyper i Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs .

För namngivna användarlicenser i Flex 3.0 visas de här parametrarna.

Fältnamn

Beskrivning

Namngiven användare (NU)

Ett abonnemang per användare som gör att kunder kan tillhandahålla Webex möten eller samtalstjänster för individer, team eller avdelningar och lägga till ytterligare rättigheter med olika krav.

Professionell

Den kompletta nivån för anställda och entreprenörer som använder flera kommunikationsenheter som Teams under sin arbetsdag. På den här nivån ingår röstmeddelanden.

Förbättrad

En funktionsnivå som är optimerad för uppgiftsbaserade medarbetare som använder en enda enhet och inte behöver en röstbrevlåda.

Åtkomst

Ingångsnivån för en kopplingston och grundläggande samtalsfunktioner på enklare enheter.

Telepresence

Telepresence-enheter som har konfigurerats i systemet använder TP-licenser (TelePresence).

För företagsanvändarlicenser i Flex 3.0 visas de här parametrarna.

Fältnamn

Beskrivning

Företagsavtal (EA)

Här ingår alla kunskapsarbetare i en organisation. Det krävs minst 1 000 kunskapsarbetare.

Kunskapsarbetare

I den här licenstypen ingår:

 • Användare med en skrivbordstelefon och ett personligt telefonnummer i en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med högst tio tilldelade enheter eller katalognummer, SNR, EM och röstbrevlåda.

 • Användare utan en specifik telefonenhet men som använder en Extension Mobility (eller liknande) och har en företagskatalogprofil som är konfigurerad i den installerade programvaran eller en företagskatalogtjänst (med eller utan röstbrevlåda).

 • Användare med en smarttelefon eller surfplatta vars telefonnummer eller kontaktuppgifter ingår i en företagskatalogprofil och har konfigurerats i UC-program .

Allmänt område

Fasta slutpunkter som inte är kopplade till någon användare, inklusive analoga enheter, konferensrum, korridorer och enheter i gemensamma utrymmen, använder den här typen av licens.

Åtkomst

Det här är ingångsnivån för en kopplingston och grundläggande samtalsfunktioner på enklare enheter.

Telepresence

Telepresence-enheter som har konfigurerats i systemet använder TP-licenser (TelePresence).

Om du vill visa licensanvändningen under den begärda tidsperioden klickar du på filtret Idag och väljer rapportens tidslinje för att se användningen och vidta lämpliga åtgärder för att hålla abonnemangen aktiva.

Du kan även ladda ned en anpassad rapport om du bara vill visa användningsinformation för en viss tidsperiod. Klicka på Hämta rapport, ange tidslinjevärden och spara rapporten i .xlsx-format.

Här kan du se ett exempel på en anpassad rapport: Anpassad licensrapport.

Visa licensanvändningsrapporten

I licensanvändningsrapporten visas en sammanfattad licensanvändning för alla kunder i den valda tidslinjen. Den är rapporten hjälper partnern att hålla sina abonnemang uppdaterade kvartalsvis.

1

Logga in i Cisco Webex Partner Hub med hjälp av partneradmin på https://admin.webex.com/login.

2

Klicka på Tjänster och välj Kundlicensanvändning om du vill visa användningen för alla kunder som är associerade med en partner.

Kundnamn, abonnemangs-ID och licensinformation visas baserat på den valda licensmodellen.

3

Använd sökfältet om du vill söka efter en viss kund. Välj alternativet Visa endast överanvändning om du vill visa kunder som har överskridit användningsgränsen.

4

Visa eller ladda ned licensanvändningsrapporten och vidta lämpliga åtgärder för att hålla abonnemangen aktuella. Du kan visa licensinformation på följande sätt:

 • Välj tidslinjen med listrutan Idag bredvid fliken Anpassad rapport. Du kan välja att visa rapporten för utvalda dagar från 7 upp till 90 dagar.
 • Du kan även ladda ned en anpassad rapport om du bara vill visa användningsinformation för alla kunder eller en viss grupp kunder under en viss tidsperiod. Klicka på Hämta rapport och ange en exakt tidslinje för rapporten. Välj start- och sluttid samt den månad du vill visa licensanvändning för.

Visa klusterinformation

På sidan Kluster i Cisco Webex Partner Hub visas alla kluster som är associerade med kunden. Tjänsten Flex-användningsrapport hämtar kluster data från Unified CM-programmet. Den periodiska synkroniseringen upptäcker 12. x Unified CM-utgivarnoden som läggs till.

1

Logga in i Cisco Webex Partner Hub med partneradministratörens inloggningsuppgifter på https://admin.webex.com/login.

2

Klicka på UCM.moln under tjänster och klicka på kluster.

På fliken kluster finns följande information:

 • Region – anger datacenterplatsen i UCM-molnet där UC-programklusteret är installerat.

 • Klusternamn – namnet på den UC Manager-klustergrupp som är mappad till kunden.

 • Licensanvändning – Visar licensanvändningen för varje licenstyp som är kopplad till klustret som är mappat till kunden. De olika licenstyperna är:

  • Kunskapsarbetare

  • Allmänt område

  • Telepresence

Tilldela UC-rollen som skrivskyddad admistratör

Användare med skrivskyddad UC-partnerroll kan se kluster, användningsrapport för en viss kund och lista över partners. Användaren är dock begränsad till att inte visa den anpassade rapporten. Den här användaren kan bara se Cisco Webex Partner Hub. Du kan tilldela dessa anpassade administratörsroller för Flex-rapporter för att hantera dina kunder:

Åtkomst

Fullständig administratör

Fullständig försäljningsadministratör

Försäljningsadministratör

Skrivskyddad partneradministratör

Hantera en sammanställd Flex-rapport för partner i Webex Control Hub

(Kan se och ladda ned rapporter för alla kunder som är associerade med partnern.)

Skrivskyddad

Cross-Launch-kunder från Webex Partner Hub

(Kan starta alla kunder.)

(Kan bara starta de tilldelade kunderna.)
Se Tilldela roller i Control Hub för att förstå alla roller i Webex Control Hub.

1

Logga in i Cisco Webex Partner Hub med partneradministratörens inloggningsuppgifter på https://admin.webex.com/login.

2

Klicka på kunder , välj kunden för att se licensanvändningen. Klicka på Visa kund för att visa organisationsuppgifterna.

3

Klicka på UCM-moln från vänster navigeringsfält om du vill visa abonnemangsuppgifter på Cisco Webex Control Hub.

4

Klicka på Kluster om du vill se klusterinformation. Med det här alternativet visas kunduppgifterna tillsammans med sammanlänkade kluster och tillhörande licensanvändning.

 • Region – Anger tillhörande klustrets plats.

 • Klusternamn – Namn för det kluster som är mappat till kunden.

 • Licensanvändning – Visar licensanvändningen för varje licenstyp som är kopplad till klustret. De olika licenstyperna är:

  • Kunskapsarbetare

  • Allmänt område

  • Telepresence

5

Välj Användnings rapport om du vill se information om kundens användning och hämta rapporten.

Tilldela försäljningsadministratörsroll

Rollen försäljningsadministratör tilldelas av partnern för att hantera ett fåtal kunder. Försäljningsadministratören kan se klustrets sammanfattnings- och kundinformation för de tilldelade kunderna och även se kundens användningsuppgifter. Den fullständiga administratören och försäljningsadministratören kan bara se användningsinformationen i Webex Control Hub men inte i Webex Partner Hub.

Se Tilldela roller för organisationens konto i Cisco Webex Control Hub för att förstå de olika rollerna i Cisco Webex Control Hub.

1

Från partners inloggningsvy till https://admin.webex.com loggar du in som försäljningsadministratör, navigerar till Kunder och väljer en kund.

2

På panelen kundöversikt ser du:

 • Kundnamn - Kundens namn

 • Tjänster - Visar de Unified Communication-programtjänster som har tilldelats till kunden.

 • Reserveringsstatus – visar kundens reserveringsstatus med klustret.

 • Abonemangsstatus – visar om abonnemanget är aktivt eller inaktivt.

3

I fönstret kundöversikt väljer du kunden för att se information. Klicka på Visa kundom du vill utföra Cross-Launch på kunden.

4

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till UCM-moln. Du kan läsa och hämta kundens användningsrapport för den begärda tidslinjen.