Värdar måste ansluta till VoIP för att ljudet ska spelas in. Lokala MP4-inspelningar spelar inte upp utskrift, chatt-poster, deltagar lista eller filer som delas under mötet.

Värdar måste ansluta till VoIP för att ljudet ska spelas in.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill aktivera lokala inspelningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet sid alternativ markerar du kryss rutan Aktivera lokal inspelning för Webex (inkluderar möten, händelser, utbildning och team) .


 

Du kan ha en fri skrivnings klausul innan du lokalt spelar in ett MP4-möte genom att markera kryss rutan Visa ansvars friskrivning för lokal inspelning (endast MP4) och sedan ange en URL-länk till din organisations sekretess policyer i textfältet.

5

Välj att spara inspelningarna som:

  • MP4 (inte tillgängligt för Webex Training)
  • WRF (Inte tillgängligt för Webex Teams)

     

    WRF är inte heller tillgängligt för Webex Events.

6

Klicka på Uppdatera.