Skapa en UC Manager-profil

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till inställningaroch under UC Manager-profiler väljer du Lägg till profil.

2

Lägg till ett profil namn, Välj de nödvändiga inställningarna och välj sedan Spara.

Ange en röst tjänst domän om du har SRV poster, men inloggnings-e-postdomänen används inte för tjänste identifiering. Det krävs även för mobil Remote Access (MRA). Du kan även ange en UDS-server om Webex Teams konto användar-id inte överensstämmer med Unified CM användar-id eller ILS är inte aktive rad i en multipel av Unified CM-kluster. När du har angett båda värdena, använder Webex Teams UDS först för lokal-och röst tjänsterna för MRA.

Redigera en UC Manager-profil

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till inställningaroch under UC Manager-profiler väljer du tre punkter....

2

Välj Redigera.

3

Gör nödvändiga ändringar och välj sedan Spara.

Ta bort en UC Manager-profil

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till inställningaroch under UC Manager-profiler väljer du tre punkter ....

2

Välj ta bort.