Skapa en UC Manager-profil

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till Inställningar och väljer Lägg till profil under UC Manager-profiler.

2

Lägg till ett Profilnamn , välj önskade inställningar och välj sedan Spara.

Redigera en UC Manager-profil

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till Inställningar och väljer de tre punkterna under UC Manager-profiler..

2

Välj Redigera.

3

Gör de ändringar som behövs och välj sedan Spara.

Ta bort en UC Manager-profil

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till Inställningar och väljer de tre punkterna under UC Manager-profiler..

2

Välj Ta bort.