Från Control Hub

Du har tillgång till en del enhetskonfigurationer för enskilda Room- och Desk-enheter samt Webex Boards direkt från Control Hub. Du har läsbehörighet för konfigurationerna som inte kan ändras från Control Hub.

Via det lokala webbgränssnittet

I webbgränssnittet till Room- eller Desk-enheten eller Webex Board kan du öppna respektive konfiguration. Du kan även se alla dess statusparametrar. Dessutom kan du välja fördefinierade, enhetskonfigurationer som informationsrum och presentatörsspårning. Du får också se en uppsättning verktyg för integratörer, till exempel redigeringsverktyget för rumskontroller och makroredigeraren.

Enheter kopplade till WebEx Edge för enheter som kör CE9.13 och senare

För enheter som är kopplade till Webex Edge för enheter med CE9.13 och senare har du läsåtkomst till enhetskonfigurationen från Control Hub. Om du vill aktivera skrivåtkomst för WebEx Edge för enheter går du till Enheter > Inställningar > WebEx Edge för enheter och aktiverar Tillåt hantering av konfigurationer i kontrollcenter.

När du tillåter konfigurationshantering från Control Hub ignorerar enheten konfigurationen från administrationssystemet. Detta gäller inte för konfigurationer som inte är tillgängliga från Control Hub, till exempel nätverks- och samtalskonfigurationer. Om du inaktiverar konfigurationshantering från Control Hub och läget för konfigurationshantering är inställt på Unified CM, återställs konfigurationerna för att spegla ändringar som gjorts från administrationssystemet. Läs mer om läget för konfigurationskontroll i Guide för funktionskonfiguration för Unified CM.

Läsåtkomst är tillgänglig även utan att Control Hub tillåts hantera konfigurationer.

Enheter kopplade till WebEx Edge för enheter som kör CE9.12

För enheter som är kopplade till Webex Edge för enheter med CE9.12 har du läsåtkomst till enhetskonfigurationen från Control Hub. Om du vill ändra konfigurationen kan du använda det lokala webbgränssnittet för enheter eller etableringssystemet.

Krav:

 • Du behöver åtkomst till Control Hub.

 • Enheten måste vara i samma organisation som Control Hub.

 • För det lokala webbgränssnittet krävs IP-anslutning till enheterna, vilket normalt innebär användning av samma nätverk.

Begränsningar:

 • Du kan inte använda det lokala webbgränssnittet från Control Hub om du använder Internet Explorer.

Enhetskonfigurationer på Control Hub

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Enheter och väljer den enhet som du vill konfigurera.

2

På menyn till höger går du till avsnittet Enhetskonfigurationer och klickar på länken för att öppna de tillgängliga konfigurationerna.

Du kan antingen söka efter den konfiguration som du vill ändra eller navigera till den.

När du har valt eller angivit önskat värde klickar du på Tillämpa.

Växla till Använd standardvärde om du inte vill ange ett specifikt värde för konfigurationen. Då kommer standardvärdet för enheten att tillämpas och även ändras automatiskt om standardvärdet ändras vid framtida programuppdateringar.

I avsnittet Tiillämpade ändringarvisas alla konfigurationsändringar som du har gjort sedan du öppnade fönstret Avancerade enhetskonfigurationer i Control Hub. Varje post visar både det gamla och det nya värdet för en ändrad konfiguration. Konfigurationer som inte kan ändras, till exempel på grund av serverrelaterade problem, visas i rött. Ändringar av konfigurationer som gjorts med andra åtkomstmetoder, till exempel användning av enhets-API:n direkt eller enhetens lokala webbgränssnitt, visas inte här.

Enhetskonfigurationer i det lokala webbgränssnittet

När du öppnar webbgränssnittet via Control Hub skapas en tillfällig lokal användare, Webex Admin. Du kan även öppna konfigurationer och program mot enheten utan att passera via Control Hub. Därefter måste du konfigurera en lokal användare av typ Admin, Integratör, Rumskontroll eller Användare. Läs mer om lokala användarroller i artikeln om administration för lokala användare.

Om du har konfigurerat en Administratör har du efter första gången åtkomst till webbgränssnittet direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<slutpunkts-ip eller värdnamn>.

Annars måste du logga in via Control Hub.

Konfigurationer och status

I webbgränssnittet hittar du sidorna Konfiguration och Status på fliken Inställning.

Exempel: Ändra standardljudvolymen till 60.

 • Öppna fliken Inställning och välj Konfiguration. Leta reda på posten Ljud > Standardvolym och ställ in den på 60.

Exempel: Kontrollera vilken den aktuella ljudvolymen är.

 • Öppna fliken Inställning och välj Status. Leta reda på posten Ljud > volym och läs dess värde.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan.

2

Bläddra nedåt i rutan Enhetsdetaljer och klicka på Öppna webbgränssnittet för enheten.

3

Ett nytt webbläsarfönster öppnas på http(s)://<endpoint ip or hostname>. Om autentiseringsprocessen, som involverar både Control Hub och enheten, lyckas startar en webbsession.

Hitta administratörsguider

Du hittar inställningarna för enheten i administratörs hand boken för den lokala versionen av din enhet. Dessutom innehåller guiden även information om hur du använder det lokala webbgränssnittet.

En del av konfigurationerna avser endast lokalt registrerade enheter och enheter som är kopplade med Webex Edge for Devices. Bland ej tillämpliga konfigurationer för Webex-registrerade enheter finns alla som är relaterade till H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity och Far End Camera Control.

För att hitta administratörsguiden, gå till sidan med seriedokumentation och navigera till Underhålls- och driftshandböcker. Välj den senaste versionen som finns tillgänglig för din produkt. En del av funktionerna som beskrivs i dessa guider är inte tillgängliga för Cisco Webex-registrerade enheter.

Konfigurationer för WebEx-registrerade enheter

Följande konfigurationer är inte tillgängliga direkt från kontrollcentret för Webex-registrerade enheter:

 • Nätverk[1]

 • Experimentell

 • H323

 • Telefonbok

 • Etablering

 • Protokoll för StandardSamtal vid konferens

 • Krypteringsläge vid konferens

 • Användarhantering

 • Proximity

 • Nätverkstjänster

 • RTP

 • Krashrapport för systemenhet

 • SIP

Konfigurationer för enheter som är kopplade med WebEx Edge for Devices

När du aktiverar kontrollcentret som ägare till konfigurationen slutar enheten att ta emot inmatningar från Unified CM för följande konfigurationer:

 • Audio DefaultVolume

 • CallHistory Mode

 • Conference AutoAnswer Mode/Delay

 • Conference FarEndControl Mode

 • Conference MaxTotalTransmitCallrate

 • Conference MaxTotalReceiveCallrate

 • Conference MicUnmuteOnDisconnect

 • Conference Multipoint Mode

 • FacilityService

 • NetworkServices Http Mode

 • NetworkServices Smtp

 • NetworkServices Ssh Mode

 • NetworkServices Telnet Mode

 • NetworkServices Wifi Allowed

 • Serialport Mode/Login

 • Standby Control/Delay/Action

 • SystemUnit Name

 • Time TimeFormat /DateFormat

 • UserInterface Accessibility IncomingCallNotification

 • UserInterface CustomMessage

 • UserInterface Features Call JoinWebex

 • UserInterface SettingsMenu Mode

 • UserManagement LDAP

Följande inställningar görs från Unified CM och är skrivskyddade från kontrollcentret:

 • NetworkServices Http Proxy

 • NetworkServices H323

 • NetworkServices Https

 • NetworkServices Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • NetworkServices Upnp

 • NetworkServices Wifi

 • Kraschrapport för systemenhet

 • Protokoll för StandardSamtal vid konferens

 • Krypteringsläge vid konferens

 • Telefonbok