I enhetens webbportal kan du ange att mötesinformationen ska vara privat. Läs artikeln Avancerade konfigurationer för information om hur du öppnar det.

När du har öppnat webbportalen på enheten öppnar du fliken Inställningar och väljer Konfiguration. Välj följande konfiguration:

  • Konfiguration > Användargränssnitt > Bokningar Synlighet, rubrik: Välj Dölj för att dölja mötesrubrikerna. Texten Schemalagt möte visas.