Översikt

Automatisk nummer identifiering (ANI) eller en CLI (Call Line Identification) är en form av inringar-ID som skickar en uppringares telefonnummer till systemet innan samtalet besvaras. Det gör det möjligt för dig att delta i ett möte utan att behöva ange en mötesnummer. När du ringer in till ljud delen av ett möte verifierar systemet det nummer som du har ringt in från från numret som lagts till på din Webex-webbplats inställningar och dirigerar sedan till rätt möte.

Om du vill aktivera ANI/CLI-autentisering aktiverar du först den på Webex-webbplatsen och aktiverar den för varje användare. Om du aktiverar ANI/CLI-autentisering för användare med värd konton kan de:

  • Schemalägga ett möte med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

  • Ange ett telefonnummer som ska verifieras när de ringer till alla ANI/CLI-aktiverade ljudkonferens. De kommer dock endast att vara verifierade om de har bjudits in via e-post under schemaläggnings processen.

  • Ange en ljud-PIN-kod för att förhindra att en person använder ett förfalskat nummer för att ringa in till möten.

Aktivera CLI-autentisering för Webex-webbplatsen

Du måste aktivera den globala inställningen för den Webex-webbplats som du vill tillåta CLI-autentisering för.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I inställningarna för webbplats alternativ markerar du KRYSS rutan Aktivera CLI-autentisering för telekonferens .

3

Bläddra ner till slutet och klicka på uppdatera.

Aktivera CLI-autentisering för en användare

Du kan välja vilka användare som ska kunna delta i Webex-möten, Webex events och Webex Training-sessioner med CLI-autentisering när den globala inställningen för Webex-webbplatsen har Aktiver ATS.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till användar hantering > Redigera användare.

Om du vill aktivera CLI-autentisering när du skapar en ny användare går du till användar hantering > Lägg till användare.

2

Välj användaren som du vill aktivera CLI-autentisering för.

3

Bläddra till telefonens behörighet och markera KRYSS rutan Aktivera CLI-autentisering för telekonferens .

4

Bläddra ner till slutet och klicka på uppdatera.