Mirror-visning gäller bara för din egen video bild. Din video skickas inte till andra Mötes deltagare i spegel visningen. Om du vill se dig själv när andra deltagare ser dig under ett möte ska du stänga av spegelvänd visningen.

Du kan starta eller sluta visa din egen video bild i spegel visningen innan du deltar i ett möte eller under ett möte. Du kan också ange inställningar i Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings. Inställningen som du har angett kommer att gälla för alla möten som du deltar i.

Innan du börjar

Denna funktion är tillgänglig i WBS-39.6 och senare. För att ta reda på vilken version av Webex-möten som du använder, se hitta ditt versions nummer för Cisco Webex-möten.

1

Innan ett möte väljer du sluta visa min egen video i spegelvänd visningen sluta visa min egen video i spegelvänd visning i förhands gransknings fönstret:

Stoppa Mirror-visning

Ikonen ändras för att Visa min egen video i spegel visningen När du slutar Visa din video i spegelvänd visning.

2

Under ett möte i din egen video bild väljer du sluta visa min egen video i spegelvänd visningen sluta visa min egen video i spegelvänd visning för att sluta Visa spegelvänd visning eller Visa min egen video i spegelvänd Visa min egen video i spegelvänd visning Om du vill visa spegelvänd visning.

3

I Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings ställer du in din inställning för alla möten som du deltar i:

    • I Windows väljer du kugg hjuls ikonen längst upp till höger i Cisco Webex Meetings-appen och går till Inställningar > Alternativ för mötesanslutning. Välj Använd alltid följande ljud-och video inställningar, markera eller avmarkera kryss rutan Aktivera speglings effekt och välj tillämpa.

    • På Mac väljer du Cisco Webex Meetings på menyn app och går till Inställningar > Alternativ för mötesanslutning. Välj Använd alltid följande ljud-och video inställningar och markera eller avmarkera kryss rutan Aktivera speglings effekt .