Endast värden eller en alternativ värd kan spela in ett utbildnings möte. Du kan inte spela in om inte inspelningsalternativet är tillgängligt. Om en alternativ värd spelar in sessionen, fortsätter värden och får inspelningen när utbildningen är slut.

Inspelningar i molnet sparas i avancerat inspelnings format (ARF). Inspelningar på datorn sparas i Webex inspelnings format (WRF).

1

Skriv bords användare: Om du vill spela in på din dator i stället för i Cloud går du till Webex Training: Session > Inställningar för inspelaren > Spela in på den här datorn.

2

Välj om du vill spela in direkt. Du och dina deltagare ser en röd ikon längst ner i ditt fönster när inspelningen pågår.

3

Gör något av följande:

  • Välj pausa inspelning för att pausa och återuppta inspelningen, vilket behåller en enda inspelning.
  • Välj för att avsluta den aktuella inspelningen.
När sessionen avslutas får du ett e-postmeddelande med inspelnings länken. Beroende på fil storlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot din inspelning. För att få till gång till dina inspelningar på din Webex webbplats går du till Webex > Inspelningar för att se dina inspelade möten, händelser eller utbildnings möten.