Innan du börjar

1

Tryck på Gäst på och ange sedan din anknytning som användar-ID och din PIN-kod till röstbrevlådan som lösenord.

Lösenordsfältet använder två typer av inmatningsmetoder: alfanumeriska och numeriska. När du anger lösenordet visas funktionstangenten Alternativ på telefonen. Du kan använda den här tangenten för att ändra inmatningstypen för det nuvarande lösenordet. Välj Mata in alla för alfanumerisk inmatning och välj Mata in nummer för numerisk inmatning.

2

Tryck på Spara.

Nästa steg

När du är klar med värdtelefonen kan du logga ut.