Innan du börjar

1

Tryck på Gäst i och ange sedan din anknytning som ditt lösenord användar-id PIN-kod och din röstbrevlåda som lösenord.

Lösenordsfältet använder två typer av inmatningsmetoder: alfanumeriska och numeriska. När du skriver in lösenordet visas snabbtangenten Alternativ på telefonen. Du kan använda denna tangent för att ändra den aktuella typen av lösenordsinmatning. Välj Inmatning allt för alfanumerisk inmatning och välj Inmatningsnum för numerisk post.

2

Tryck på Spara.

Nästa steg

När du är klar med värdtelefonen kan du logga ut.