1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar >-konton och klicka sedan på Lägg till konto.

5.2

Ange din konto information och Anslut till ditt konto.

Din administratör kan begränsa kontot som du använder för att logga in på ditt OneDrive-eller SharePoint-onlinekonto. Om du får ett fel meddelande kontaktar du din administratör för att bekräfta din konto information.


 

Klicka på Ja för att fortsätta vara inloggad på ditt OneDrive-eller SharePoint-onlinekonto.

1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar >-konton och klicka sedan på +.

5.2

Ange din konto information och Anslut till ditt OneDrive-eller SharePoint-onlinekonto.

Din administratör kan begränsa kontot som du använder för att logga in på ditt OneDrive-eller SharePoint-onlinekonto. Om du får ett fel meddelande kontaktar du din administratör för att bekräfta din konto information.


 

Klicka på Ja för att fortsätta vara inloggad på ditt OneDrive-eller SharePoint-onlinekonto,

1

Tryck på din profilbild, Välj inställningar > -kontonoch välj sedan kontotyp.

5.2

Ange din konto information och Anslut sedan till ditt konto.

Din administratör kan begränsa kontot som du använder för att logga in på ditt OneDrive-eller SharePoint-onlinekonto. Om du får ett fel meddelande kontaktar du din administratör för att bekräfta din konto information.