Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller moln enheter. Dessa enheter kan visas samtidigt men du kan använda enheterna på olika sätt.

När du har aktiverat ultraljud för lokala enheter kan du automatiskt ansluta till enheten så snart du har angett samma rum. Du kan använda dessa enheter för att dela innehåll trådlöst med personer i samma rum.

För moln enheter kan du också ansluta automatiskt med ultraljud och dela innehåll trådlöst. Dessutom kan du söka efter en viss enhet, använda enheten för att delta i ett möte eller ringa ett samtal, och du kan optimera ljudet eller videon i det delade innehållet.

1

Klicka på enhetens namn i Webex Teams-appen och klicka sedan på dela skärm.

2

När du är ansluten till en molnen het kan du även förbättra bild hastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela dator ljud– ljudet spelas upp och alla kan höra ljudet.

 • Optimera för video– innehållet visas i upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar en video-eller bildskärms bild, ökas bild hastigheten och det minskar eventuella fördröjningar.


   

  När du är ansluten till en enhet visas det delade innehållet på enheten med en grå kant.

  När du delar ett program visas alla andra program som du flyttar över det delade ett på din dator så att det blir grått för personer som tittar på innehållet.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Avbryt delning.

1

Klicka på enhetens namn i Webex Teams-appen och klicka sedan på dela skärm.

2

När du är ansluten till en molnen het kan du även förbättra bild hastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela dator ljud– ljudet spelas upp på enheten och alla i rummet kan höra ljudet.

  Webex Teams behöver ett tillägg för att dela ditt dator ljud. Om du inte har till gång till det här tillägget kan du Webex Teams hämta det igen när du klickar på dela dator ljud. Du måste ha administratörs behörighet på din dator för att installera tillägget.

 • Optimera för video– innehållet visas på enheten med upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar en video-eller bildskärms bild blir bild frekvensen större och minskar eventuella fördröjningar.


   

  Den delade skärmen visas på enheten med en grå kant.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Avbryt delning.

1

Tryck på enhetens namn i listan utrymmen och tryck på dela skärm.

2

Välj Webex Teams och tryck på Starta sändning

3

När du är klar knackar du på enhetens namn i listan utrymmen och trycker på Avbryt delning.


 

Du kan också knacka på det röda statusfält längst upp på skärmen och knacka på stoppa.

1

Tryck på enhetens namn i listan utrymmen och tryck på dela skärm.

2

När du är klar knackar du på enhetens namn i listan utrymmen och knackar på Avbryt delning.

Du kan inte ansluta automatiskt till en enhet på webben. du måste ansluta till en enhet manuellt.

Klicka på enhetens namn i Webex Teams-appen och klicka sedan på dela skärm.


 

Om du är ansluten till ett Webex Board kan du även klicka på öppet utrymme.