Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller molnenheter. Dessa enheter kan se likadana ut, men du kan använda enheterna på olika sätt.

För lokala enheter kan du, efter att du har aktiverat ultraljud, ansluta till enheten automatiskt så snart du går in i samma rum. Du kan använda dessa enheter för att dela innehåll trådlöst med personer i samma rum.

För molnenheter kan du också ansluta automatiskt med hjälp av ultraljud och dela innehåll trådlöst. Dessutom kan du söka efter en specifik enhet, använda enheten för att delta i ett möte eller ringa ett samtal och du kan optimera ljudet eller videon för det delade innehållet.

1

Klicka på enhetsnamnet i Webex-appen och klicka på Dela skärm .

2

När du är ansluten till en molnenhet kan du även förbättra bildhastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela datorljud–Ljudet spelas upp och alla kan höra ljudet.

 • Optimera för video —Innehållet visas i upp till 30 bildrutor per sekund(fps) med en upplösning på 720p. Om du till exempel delar en video eller bildruta ökas bildhastigheten, vilket minskar fördröjningen.


   

  När du är ansluten till en enhet visas det delade innehållet på enheten med en grå kantlinje.

  När du delar ett program visas alla andra program som du flyttar över det delade programmet på datorn som gråtonat för personer som visar innehållet.

3

Välj skärmen eller appen som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Sluta dela.

1

Klicka på enhetsnamnet i Webex-appen och klicka på Dela skärm .

2

När du är ansluten till en molnenhet kan du även förbättra bildhastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela datorljud–Ljudet spelas upp på enheten och alla i rummet kan höra ljudet.

  Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtar Webex det när du klickar på Dela datorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

 • Optimera för video —Innehållet visas på enheten med upp till 30 bildrutor per sekund(fps) med en upplösning på 720p. Om du till exempel delar en video eller bild i en bildruta ökas bildhastigheten, vilket minskar fördröjningen.


   

  Den delade skärmen visas på enheten med en grå kantlinje.

3

Välj skärmen eller appen som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Sluta dela.

1

Tryck på enhetsnamnet i rumslistan och tryck på Dela skärm.

2

Välj Webex Teams och tryck på Starta sändning.

3

När du är klar knackar du på enhetsnamnet i utrymmeslistan och sedan på Sluta dela.


 

Du kan även knacka på statusfält övre delen av skärmen och trycka på Stoppa.

1

Tryck på enhetsnamnet i rumslistan och tryck på Dela skärm.

2

När du är klar knackar du på enhetsnamnet i utrymmeslistan och trycker på Sluta dela

Du kan inte automatiskt ansluta till en enhet på webben, du måste manuellt ansluta till en enhet.

Klicka på enhetsnamnet i Webex-appen och klicka på Dela skärm .


 

Om du är ansluten till en Webex Board du även klicka på Öppnautrymme.