Om du inte ser alternativet för att ta bort Webex Teams användarkonto kan du öppna ett support ärende eller kontakta din Webex-administratör.

När du tar bort din gratis Webex Teams användarkonto och tillhör ande data permanent. Du kan inte återskapa konton som har tagits bort.

1

Gå till https://Settings.Webex.com och välj ellipsknappen längst upp till höger på identitets kortet.

2

Välj ta bort kontooch välj sedan OK.


 

Du kommer att loggas ut från https://settings.webex.com när du klickar på OKoch ditt konto tas bort omedelbart.