Här är de inställningar som du kan låsa på rum-och skriv bords enheter. Kom ihåg att det är allt eller ingenting. Om du aktiverar lås inställningar, är alla följande inställningar låsta. Du kan inte välja och välja. Användarna kan inte uppdatera inställningarna på sina enheter om Lås inställningar för touch-enheter är aktiverade.

  • Språk

  • Tidszon

  • Upplösning

  • Overscan

  • Förinställd kamera standard

  • Nätverks konfiguration

  • Nätverks anslutning för pekskärm

  • Koppla från pekskärm

  • Fabriks återställning

Endast enheter som är anslutna till Cisco Webex tjänster kan låsas. Om en enhet är låst och sedan förlorar anslutningen kan du göra en hård fabriks återställning för att återställa enheten.

Arbetsytan

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till arbets ytaoch genomför tillämplig sökning.

2

Välj arbets ytan och sedan på cogwheel-ikonen. Växla sedan på Lås inställningar på Touch-enheter och klicka på klar.

Användare

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användareoch utför lämplig sökning.

2

Välj användare, gå till enhets inställningaroch slå sedan på Lås inställningar för touch-enheter.