Alan planlarınızı planların.

Ekip toplantınıza katılacak kişi Webex, alanı oluşturan kişinin hesap türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex.

Toplantıları planlamak için kullanmak istediğiniz planleyiciyi seçin. Microsoft Outlook, Google Takvim veya Webex uygulama planıcıyı kullanarak bir alandan toplantılar planabilirsiniz (yöneticiniz, yeni hesapCisco Webex Karma Takvim Hizmeti).

Yöneticiniz, hesabını Karma Takvim ile takvim hizmeti veya Microsoft Outlook veya Google Takvim dışında bir takvim kullanıyorsanız Diğer Takvimler talimatlarınıkullanın.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Yöneticiniz hesabınızla Karma takvim hizmeti'i ayarladısa alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

2

Toplantı planla öğesiniseçin.

Webex Microsoft Outlook'ta alanda herkes için e-posta adreslerini, konu olarak alan adını ve Konum alanında "@webex:boşluk" içeren bir takvim daveti açar. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamaları için video adresi içerebilir.

3

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin.

4

Windows'Cisco Webex Planlama Yardımcısı'> Odalar Ekle'yi ya da Planlama veya Oda Bulıcı'dan sonra Mac'te Oda Ekle'yi ve ardından dahil etmek istediğiniz oda veya masa cihazlarını ekleyin.

Cihazda toplantı başlamadan 5 dakika önce Katıl düğmesi görünür.

 
Bu şekilde oda cihazlarını planlayasınız için yöneticinizin takvim hizmeti karma ağ ile ayarlaması gerekir. Oda veya masa cihazı ekleyemiyorsanız ya da toplantıdan önce Katıl’ı görmüyorsanız yöneticinize başvurun.
5

Toplantı daveti gönderin.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Yöneticiniz hesabınızla Karma takvim hizmeti'i ayarladısa alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

2

Toplantı planla öğesiniseçin.

Microsoft Outlook ile Google Takvim'i kullanıyorsanız Webex Microsoft Outlook'ta bir takvim daveti açar. Aksi takdirde, varsayılan tarayıcınızı kullanarak Google Takvim'i açar. Davette, toplantı konusu olarak alan adı, Konum alanında "@webex:alan" olarak kullanılır ve bu alanda kişiler için e-posta adresleri içerir. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamaları için video adresi içerebilir.

3

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin.

4

Windows'Cisco Webex Planlama Yardımcısı'> Odalar Ekle'yi ya da Planlama veya Oda Bulıcı'dan sonra Mac'te Oda Ekle'yi ve ardından dahil etmek istediğiniz oda veya masa cihazlarını ekleyin.

Cihazda toplantı başlamadan 5 dakika önce Katıl düğmesi görünür.

 
Bu şekilde oda cihazlarını planlayasınız için yöneticinizin takvim hizmeti karma ağ ile ayarlaması gerekir. Oda veya masa cihazı ekleyemiyorsanız ya da toplantıdan önce Katıl’ı görmüyorsanız yöneticinize başvurun.
5

Toplantı daveti gönderin.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

alanda planlanan tüm toplantıları buradabulabilirsiniz.

2

Toplantı planla öğesiniseçin.

3

(İsteğe bağlı) Konu başlığında toplantının adını düzenleyin.

4

Toplantınız tarih ve saat seçin ve isteğe bağlı olarak toplantının Açıklamasını ekleyin.

5

Toplantıyı tüm üyeleri otomatik olarak toplantıya davet eder. Davetlileri, adını veya e-posta adreslerini yazarak ekleyin. Davetlileri adının üzerine gelerek Ve Kaldır'ı tıklatarak kaldırın.

Başlangıçta, her kişinin Bilinmeyen kullanılabilirlik adının yanında Bilinmeyen kullanılabilirlik gösterir. Kişi, seçtiğiniz zamanda uygunsa sembol Kullanılabilir olarak Uygungünceller. Kişi kullanılamıyorsa sembol Mevcut Değil olarak Kullanılamıyorgünceller. Birinin kullanılabilirliğini alamadığımız için bu kişinin adının yanında bilinmeyen Bilinmeyen kullanılabilirlik kullanılabilirlik göstermeye devam eder.


 

Davetliler uygun değilse toplantı saatlerini ve kullanılabilirlik durumu güncellemelerini değiştirebilir veya kullanılabilirlik durumlarını görmek için ekranın sağ tarafından takvimde bir zamanlarına tıklayın.

6

Planla 'yatıklayın.

Toplantı takviminize eklenir. Toplantıya davet edilen herkese e-posta daveti gönderilir.

Sonraki adım

Değişiklik yapmak gerekirse toplantı ayrıntılarını güncel edebilir veya toplantıyı iptal edebilirsiniz.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Yöneticiniz hesabınızla Karma takvim hizmeti'i ayarladısa alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

Planla'ya tıklayın
2

Alan toplantı bilgileriseçeneğine tıklayın, Kopyala'yı seçin ve ardından takviminize gidin ve toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın.

Kuruluma bağlı olarak, toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamaları için bir video adresi içerebilir.

3

Mobil uygulamanıza Webex Alan toplantı bilgilerigörünümüne geri gidin. Kişiler seçeneğininyanında, Kopyala öğesini seçin ve takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Tarih, saat ve diğer ayrıntıları belirtin ve daveti gönderin.

1

Alanda planla öğesine gidin ve öğesine dokunun.

2

E-posta Adreslerini Kopyala öğesine dokunun ve ardındantakviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

3

Uygulamanıza Webex gidin.

4

Toplantı Bilgilerini Kopyala öğesine dokunun ve ardındantakviminize gidip toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın.

Kuruluma bağlı olarak, toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına sahip bir video adresi içerebilir.ing.

5

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.

1

alan ve Webex için oturum planla öğesini Planlatıklatın.

2

Toplantı Bilgileri seçeneğininyanında, Kopyala öğesini seçinve takviminize gidin ve toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın. Kuruluma bağlı olarak, toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden kat görüşmesi için bir video adresi içerebilir.

3

Webex ve Alan Toplantısı Bilgileri görünümüne geri gidin. Kişiler seçeneğininyanında, Kopyala öğesini seçin ve takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.