Toplantıları planlamak için kullanmak istediğiniz planıcıyı seçin. Microsoft Outlook, Google Takvim veya Google Takvim'i kullanarak bir alandanWebex Uygulamasıplanla (yöneticiniz hesabı hesabınız ile 3 Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti).

Yöneticiniz, hesabınız ile ayarlamamışsaKarma TakvimMicrosoft Outlook veya Google Takvim dışında bir takvim kullanıyorsanız Diğer Takvimler'daki talimatları kullanın.

1

Alanda Planla'ya tıklayın.


 

Yöneticiniz, hesabınız ileKarma Takvim, alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

2

Toplantı planla'yi seçin.

Webex UygulamasıMicrosoft Outlook'ta alanda herkes için e-posta adreslerini, konu olarak alan adını ve Konum alanında "@webex:boşluk" içeren bir takvim daveti açar. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına sahip bir video adresi içerebilir.

3

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin.

4

Planlama yardımcısı Cisco Webex Windows'da Oda Ekle'yi veya Planlama veya Oda Bulıcı'> ardından Mac'te Oda Ekle'yi ve ardından dahil etmek istediğiniz oda veya masa cihazlarını ekleyin.

Cihazda toplantı başlamadan 5 dakika önce Katıl düğmesi görünür.

 
Yöneticinizin, hesabınız ileKarma Takvimoda cihazlarını bu şekilde planlayaabilirsiniz. Oda veya masa cihazı ekleyemiyorsanız ya da toplantıdan önce Katıl’ı görmüyorsanız yöneticinize başvurun.
5

Toplantı daveti gönderin.

1

Alanda Planla'ya tıklayın.


 

Yöneticiniz, hesabınız ileKarma Takvim, alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

2

Toplantı planla'yi seçin.

Microsoft Outlook ile Google Takvim'i kullanıyorsanızWebex UygulamasıMicrosoft Outlook'ta bir takvim daveti açar. Aksi takdirde, varsayılan tarayıcınızı kullanarak Google Takvim'i açar. Davette, toplantı konusu olarak alan adı, Konum alanında "@webex:alan" olarak kullanılır ve bu alanda kişiler için e-posta adresleri içerir. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına sahip bir video adresi içerebilir.

3

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin.

4

Planlama yardımcısı Cisco Webex Windows'da Oda Ekle'yi veya Planlama veya Oda Bulıcı'> ardından Mac'te Oda Ekle'yi ve ardından dahil etmek istediğiniz oda veya masa cihazlarını ekleyin.

Cihazda toplantı başlamadan 5 dakika önce Katıl düğmesi görünür.

 
Yöneticinizin, hesabınız ileKarma Takvimoda cihazlarını bu şekilde planlayaabilirsiniz. Oda veya masa cihazı ekleyemiyorsanız ya da toplantıdan önce Katıl’ı görmüyorsanız yöneticinize başvurun.
5

Toplantı daveti gönderin.

1

Alanda Planla'ya tıklayın.


 

Alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

2

Toplantı planla'yi seçin.

3

Konu Başlığı'nda toplantının adını düzenleyin.

4

Toplantınız tarih ve saat seçin ve isteğe bağlı olarak toplantının Açıklamasını ekleyin.

5

Toplantıyı tüm üyeleri otomatik olarak toplantıya davet eder. Davetlileri, adını veya e-posta adreslerini yazarak ekleyin. Davetlileri adının üzerine gelerek Kaldır'a tıklayarak kaldırın.

Başlangıçta, her kişinin adının Bilinmeyen uygunluk durumu yanında Bilinmeyen kullanılabilirlik gösterir. Kişi, seçtiğiniz zamanda uygunsa sembol Kullanılabilir olarak günceller Uygun. Kişi kullanılamıyorsa sembol, Mevcut Değil olarak günceller Kullanılamıyor. Birinin kullanılabilirliğini alamadığımız için bu kişinin adının yanında Bilinmeyen uygunluk durumu bilinmeyen kullanılabilirlik göstermeye devam eder.


 

Davetliler uygun değilse toplantı saatlerini ve kullanılabilirlik durumu güncellemelerini değiştirebilir veya kullanılabilirlik durumlarını görmek için ekranın sağdaki takvimde bir zaman zaman zamanlarına tıklayın.

6

Planla 'yatıklayın.

Toplantı takviminize eklenir. Toplantıya davet edilen herkese e-posta daveti gönderilir.

Sonraki adım

Değişiklik yapmak gerekirse toplantı ayrıntılarını güncel edebilir veya toplantıyı iptal edebilirsiniz.

1

Alanda Planla'ya tıklayın.


 

Yöneticiniz, hesabınız ileKarma Takvim, alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

Planla'ya tıklayın
2

Alan toplantı bilgileri'netıklayın , Kopyala'yıseçin ve ardından takviminize gidip toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın.

Kuruluma bağlı olarak toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden kat görüşmesi için bir video adresi içerebilir.

3

TekrarWebex Uygulamasıve Alan toplantı bilgileri görünümü . Kişiler'in yanında Kopyala'nınyanında, Takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin ve daveti gönderin.

1

Mesajlaşma'ya gidin ve bir alan seçin.

2

Alanda etkinlik menüsüne dokunun ve Planla'yi seçin.

 • Toplantı konusunu düzenleyin.

 • Başlangıç ve Bitiş tarihi ve saati seçin.

 • Alanda kişiler otomatik olarak davetli olarak eklenir. Kişi eklemek veya çıkarmak için Davetliler'e dokunun.

  Herkesin hangi sürenin ücretsiz olduğunu görmek için Kullanılabilirliği kontrol edin seçeneğine dokunun ve toplantınızı bu zaman zaman zamannıza sürükleyin. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

  • Seçilen zamanda uygun bulunanların listesini görüntüleyin.

  • Toplantıyı farklı bir zaman zaman yuvaya sürükleyip bırakmak için dokunun ve basılı tutun.

  • Toplantı süresini değiştirmek için toplantı sekmelerini dokunun ve sürükleyin. Tüm değişiklikler planıcı başlangıç ve bitiş saatlerine yansıtıldı.

 • Bir açıklama girin.

3

Toplantınızı planlamak için Planla'ya dokunun.

1

Mesajlaşma'ya gidin ve bir alan seçin.

2

Alanda etkinlik menüsüne dokunun ve Planla'yi seçin.

 • Toplantı konusunu düzenleyin.

 • Başlangıç ve Bitiş tarihi ve saati seçin.

 • Alanda kişiler otomatik olarak davetli olarak eklenir. Kişi eklemek veya çıkarmak için Davetliler'e dokunun.

  Herkesin hangi zaman ücretsiz olduğunu görmek için Takvimi Kontrol Edin öğesine dokunun ve toplantınızı bu zaman zaman zaman zamannıza sürükleyin. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

  • Seçilen zamanda uygun bulunanların listesini görüntüleyin.

  • Toplantıyı farklı bir zaman zaman yuvaya sürükleyip bırakmak için dokunun ve basılı tutun.

  • Toplantı süresini değiştirmek için toplantı sekmelerini dokunun ve sürükleyin. Tüm değişiklikler planıcı başlangıç ve bitiş saatlerine yansıtıldı.

 • Bir açıklama girin.

3

Toplantınızı planlamak için Planla'ya dokunun.

1

Kendi alanınıza Webex planla'ya tıklayın.Planla

2

Toplantı Bilgileri'nin yanında , Kopyala'yiseçin ve takviminize gidin ve toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın. Kuruluma bağlı olarak toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına neden olan video adresini içerebilir.

3

Webex ve Alan Toplantısı Bilgileri görünümüne geri gidin. Kişiler'in yanında Kopyala'nınyanında, Takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.