Daha önce yapılandırılmış bir oda Navigator için başlangıç Sihirbazına erişmek için, fabrika sıfırlaması gerçekleştirin. Bu seçeneği edinmek için dokunmatik denetleyici ekranının sol üst köşesindeki ada uzun basın.


  • Oda ayırtma yalnızca paylaşılan cihazlar için geçerlidir.

  • Bulut kayıtlı cihazlar için oda kaydı vardır.

  • Bulut tarafından yönetilen yazılım yükseltmesi ve kontrol hub 'ının yapılandırmaları yönetmesine Izin verilecek cihazlar kenarları ile bağlanan cihazlar için oda kaydı vardır.

Oda kaydı için Webex odası gezginini yapılandırmak için, başlangıç sihirbazı ' na gidin.

1

Dokunma Denetleyiciyi Ağ Üzerinden (LAN) Bir Oda Cihazına veya Webex Board'a Bağlama başlığında açıklandığı gibi dokunma denetleyicisini oda cihazıyla eşleştirin.

2

Cihaz türünü Oda Ayırtma olarak ayarlayın.


Cihaz türü bölmesi
3

Room Navigator'ın odanın içinde mi, yoksa dışında mı olduğunu seçin.


Konum bölmesi

 
Bu, sensör verilerinin nasıl toplandığı ve Control Hub'a (örneğin, sıcaklık, nem, hava kalitesi) nasıl sağlandığı ile ilgilidir. Cihaz odanın dışında bulunduğunda, sensör verileri, odanın içinden alınan sensör verileriyle karıştırılamaz.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Room Navigator'ı farklı bir oda cihazıyla eşleştirmek veya denetleyici olarak yapılandırmak için bir fabrika sıfırlaması yapmanız gerekebilir.

Oda Gezgini Oda Kayıt modundayken, ekranın sol üst köşesindeki oda adı ' na basarak (5-6 saniye) fabrika sıfırlama seçeneğini bulun.

Fabrika Sıfırlaması ' na dokunduğunuzda , Oda Gezgini fabrika ayarlarına geri alınmadan önce seçiminizi onaylamanız istenir.


Fabrika ayarlarına sıfırlama