Aşağıdaki dokunmatik denetleyiciler Cisco işbirliği cihazlarına bağlanabilir:

 • Oda Gezgini: Pano S, Pano Pro ve Oda Serisi

 • 10'a dokunun:

  • Pano ve Pano S Serisi

  • MX Serisi

  • Oda Kiti, Oda Kiti Mini, Oda Kiti Artı, Oda Kiti Pro, Oda 55, Oda 55 Çift, Oda 70, Oda 70 G2, Oda 70 Panorama ve Oda Panoraması

  • SX Serisi

Doğrudan bağlanılıyor

Dokunmatik denetleyiciyi birçok video cihazındaki bir bağlantı noktasına doğrudan bağlayabilirsiniz. Cihazınızın destekleniyor olup olmadığını görmek için cihazınızın Kurulum kılavuzuna bakın.

Bağlandıktan sonra, dokunma kontrolörünüz bir yazılım yükseltmesi gerekli olup olmadığını kontrol eder. Bu durumda, yeni yazılım video cihazından indirilir ve dokunmatik kontrolöre yüklenir. Yükseltme sonrasında dokunma denetleyicisi yeniden başlar.

Daha sonra dokunma kontrolöründeki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Ağ üzerinden bağlanma

Doğrudan bağlantı mümkün olmadığında veya Ethernet kablosu video cihazına ulaşmak için yeterince uzun olmadığında, dokunma kontrolörün ağ üzerinden bir video cihazına bağlanması gerekli olabilir.


Dokunmatik kontrolörün gücü Ethernet üzerindendir. Ağ altyapınız Power over Ethernet (PoE) sağlıyorsa, midspan PoE enjektörüne ihtiyacınız yoktur. Dokunmatik denetleyiciyi, PoE dereceli bir Ethernet kablosuyla doğrudan bir duvar yuvasına veya Ethernet anahtarına bağlayabilirsiniz. Güvenlik için, PoE kaynağı dokunma kontrolörüyle aynı binada olmalıdır.

1

Dokunma denetleyiciyi, video cihazıyla aynı alt ağda bulunan bir ağ duvar yuvasına veya bir ağ anahtarınabağlayın.

2

Dokunma kontrolöründe, "Bir cihaz seçin" ekranı görüntülendiğinde, bağlanmak istediğiniz video cihazını seçin.

Video cihazını listede bulamazsanız, video cihazının IP adresini giriş alanına girin ve Bağlan'a dokunun.


 

Bir video cihazının kullanılabilir cihazlar listesinde görünmesi için:

 • Video cihazı ve dokunma denetleyicisi aynı alt ağda olmalıdır.

 • Video aygıtı son 10 dakika içinde yeniden başlatılmış olmalıdır.

Bağlandıktan sonra, dokunma kontrolörü bir yazılım yükseltmesi gerekip gerekmediğinde kontrol eder. Bu durumda, yeni yazılım video cihazından indirilir ve dokunma kontrolörüne otomatik olarak yüklenir. Yükseltme sonrasında dokunma denetleyicisi yeniden başlar.

3

"Cihaza eşleştir" ekranı görüntülendiğinde, nasıl eşleştirilecekleri seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Kullanıcı Adı/Parola

 • PIN eşleştirme – Bu, RoomOS 10.8 ve sonraki sürümünü çalıştıran video cihazları için kullanılabilir. "PIN Oluşturma" altında açıklandığı gibi, Yöneticiden bir PIN isteyin veya PIN oluşturun.

4

Kullanıcı kimlik bilgilerini veya PIN girip bir sonrakine dokunun.


 
Bir satıra üç kez yanlış PIN girerseniz, yeni bir PIN istemeniz gerekir.

Kontrol Hub'ında PIN Oluşturma

Bir dokunma kontrolörü ağ üzerinden bir video cihazıyla eşleştirildiğinde kullanılacak bir PIN oluşturun.


PIN eşleştirme, RoomOS 10.8 ve sonraki sürümünü çalıştıran video cihazları için kullanılabilir.

1

Çalışma Alanlarına gidin ve dokunma denetleyicisini bağladığınız video cihazını içeren çalışma alanını seçin.

2

Aygıtlar kartında , Cihazı Eşleştir'i tıklatın.


 

Cihazı Eşleştir düğmesi yalnızca, PIN eşleştirmeyi destekleyen en az bir video cihazı içeren çalışma yerlerinde görünür.

3

PIN nasıl iletmek istediğinizi seçin.

 • Control Hub'da PIN görüntüleyin (24 saat geçerlidir).

 • Video cihazının ana ekranında PIN görüntüleyin (1 saat boyunca görülebilir).

4

Aygıtı Eşleştir'i tıklayın.

 • PIN görüntülenir.

 • Video cihazı, doğru PIN sahipse ağdaki tüm dokunma kontrolörlerinin bağlanmasına olanak sağlar. İlk dokunma kontrolörü bağlandıktan sonra, ikincisini eşleştirmek için yeni bir PIN oluşturulması gerekir.


 

PIN girmek için yapılan üç yanlış denemeden sonra, yeni bir PIN oluşturulması gerekir.

Pano veya Oda cihazından gelen postayı kaldırma

Uzaktan bağlanmış bir dokunmatik denetleyicinin işaretini silmek için, denetleyicideki Ayarlar menüsüne gidin. Eşleştirmeyi Kaldır dokunma kontrolörü öğesini seçin ve Eşleştirmeyi Kaldır'a dokunarakonaylayın.

Ağ üzerinden bağlanan bir dokunma denetleyicisinde sorun giderme

Video cihazının yeni bir IP adresi var

Video cihazınız yeni bir IP adresi alırsa, ağ üzerinden bağlanan bir dokunma kontrolörü bağlantıyı kaybedebilir. Bu olursa, ekranda eksik bir dokunma kontrolörü ile ilgili bir bildirim görmeniz gerekir. Yeniden bağlanmak için dokunma kontrolörüne yeni IP adresini girin.