Aşağıdaki dokunmatik denetleyiciler Cisco birlikte çalışma aygıtlarına bağlanabilir:

 • Oda Gezgini: Pano, pano Pro ve oda serisi

 • Dokunmatik 10:

  • Pano ve Pano serisi

  • MX Serisi

  • Oda seti, Oda seti Mini, Oda seti Plus, Oda seti Pro, Oda 55, Oda 55 çift, oda 70, oda 70 G2, oda 70 Panorama ve Oda Panorama

  • SX Serisi

Doğrudan bağlanma

Dokunmatik denetleyiciyi bir çok video aygıtının bağlantı noktasına doğrudan bağlayabilirsiniz. Aygıtınızın desteklenip desteklenmediğini görmek için Kurulum Kılavuzu ' nu kontrol edin.

Bağlantı kurulduktan sonra, dokunma denetleyiciniz yazılım yükseltmesinin gerekli olup olmadığını kontrol eder. Bu durumda, yeni yazılım video aygıtından indirilir ve dokunmatik denetleyiciye yüklenir. Yükseltme sonrasında dokunmatik denetleyici yeniden başlar.

Daha sonra, dokunmatik denetleyicideki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Ağ üzerinden bağlanma

Dokunmatik denetleyiciyi ağ üzerinden bir video aygıtına bağlamak, doğrudan bağlantı mümkün olmadığında veya Ethernet kablosu video aygıtına ulaşmaya yetecek kadar uzun olmadığında gerekli olabilir.


Dokunmatik Denetleyici Ethernet üzerinden desteklenir. Ağ altyapınız Power over Ethernet (PoE) sağlıyorsa, bir orta yayılma alanı PoE. Dokunmatik denetleyiciyi, PoE ile derecelendirilmiş Ethernet kablosu ile bir duvar yuvasına veya Ethernet anahtarına doğrudan bağlayabilirsiniz. Güvenlik için, PoE kaynağı touch controller ile aynı binada olmalıdır.

1

Dokunmatik denetleyiciyi, video aygıtıyla aynı alt ağda bulunan bir ağ duvar yuvasına veya bir ağ anahtarına bağlayın.

2

Dokunmatik denetleyicide, "bir aygıt Seç" ekranı görüntülendiğinde, bağlanmak istediğiniz video cihazını seçin.

Video cihazını listede bulamazsanız, giriş alanına video aygıtının IP adresini girin ve bağlan ' a dokunun.


 

Bir video aygıtının uygun cihazlar listesinde görünmesi için:

 • Video aygıtı ve dokunmatik denetleyici aynı alt ağda olmalıdır.

 • Video aygıtının son 10 dakika içinde yeniden başlatılmaları gerekir.

Bağlantı kurulduktan sonra, bir yazılım yükseltmesinin gerekli olup olmadığını dokunmatik denetleyici denetler. Bu durumda, yeni yazılım video aygıtından yüklenir ve otomatik olarak dokunmatik denetleyiciye yüklenir. Yükseltme sonrasında dokunmatik denetleyici yeniden başlar.

3

"Cihaza Eşleştir" ekranı göründüğünde nasıl eşleşyapılacağını seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

 • Kullanıcı adı/parola

 • PIN eşleştirme – bu, roomos 10,8 ve sonrasını çalıştıran video aygıtlarında mevcuttur. "PIN oluşturma" başlığı altında açıklandığı gibi, yöneticiye bir PIN veya kendiniz PIN oluşturun.

4

Kullanıcı kimlik bilgilerini girin veya PIN ve ileri ' yi tıklayın.


 
Bir satıra yanlış PIN girerseniz, yeni bir PIN istemeniz gerekir.

Denetim merkezi 'nde PIN oluşturma

Ağ üzerinden bir video aygıtına bir dokunmatik denetleyici eşleştirçalışırken kullanılacak bir PIN oluşturun.


PIN eşleştirme, roomos 10,8 ve sonrasını çalıştıran video aygıtlarında mevcuttur.

1

Çalışma alanlarına gidin ve dokunmatik denetleyiciyi bağlandığınız video cihazını içeren çalışma alanını seçin.

2

Cihazlar kartında , cihazı Eşleştir ' i tıklayın.


 

çift cihaz düğmesi yalnızca PIN eşleştirmesini destekleyen en az bir video aygıtı içeren çalışma alanlarında görünür.

3

PIN nasıl iletişim kuramak istediğinizi seçin.

 • Denetim merkezi 'nde PIN (24 saat için geçerlidir) görüntülenir.

 • PIN video aygıtının ana ekranında (1 saat görünür) görüntülenir.

4

Çift cihazı tıklatın.

 • PIN görüntülenir.

 • Video aygıtı, ağ üzerindeki herhangi bir dokunmatik denetleyicinin doğru PIN varsa bağlanmasına olanak sağlar. Ilk dokunma denetleyicisi bağlandıktan sonra, ikincisi eşleştirmek için yeni bir PIN oluşturulmalıdır.


 

PIN üç yanlış deneme sonrasında, yeni bir PIN oluşturulmalıdır.

Bir kart veya oda aygıtından çiftin eşleştirmesini kaldırma

Uzaktan bağlanan bir dokunmatik denetleyicinin eşleştirmesini kaldırmak için, denetleyicideki ayarlar menüsüne gidin . Çiftin eşleştirmesini Kaldır ' ı seçin ve bir çifte dokunarak onaylayın.

Ağ üzerinden bağlanan bir dokunmatik kontrolde sorun giderme

Video aygıtının yeni bir IP adresi vardır

Video aygıtınız yeni bir IP adresi alırsa, ağ üzerinden bağlanan bir dokunmatik denetleyici bağlantıyı kaybedebilir. Bu durumda, ekrandaki eksik bir dokunma denetleyicisi hakkında bir bildirim görmelisiniz. Yeniden bağlanmak için, dokunmatik denetleyiciye yeni IP adresini girin.