• Oda rezervasyonu, yalnızca paylaşılan cihazlar için kullanılabilir.

  • Buluta kayıtlı cihazlar için oda rezervasyonu mevcuttur.

  • Bulut yönetimli yazılım yükseltmesi ve Yapılandırmaları yönetmesine izin ver etkinleştirildiğinde Cihazlar için Edge ile bağlantılı cihazlar için oda rezervasyonu mevcuttur.

Oda Rezervasyonlarını etkinleştirmek için bunları aşağıdaki sırayla ayarlamanız gerekir:

  • Karma Takvimi Yapılandırma

  • Planlama hesabını yapılandır

  • Control Hub'da cihazları takvimle yapılandırma

Oda Rezervasyonlarını etkinleştirmek için organizasyonum için Karma Takvim'i yapılandırmanız gerekir. Microsoft Exchange, Microsoft 365 veya Google Takvim için yapılandırabilirsiniz.

Karma Takvim yapılandırma hakkında daha Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti dağıtım kılavuzuna bakın.


Karma Toplantı Plan çizelgeleri için etkinleştirilmemişse takvim hizmeti ve hizmet için etkinleştirilen tek davetliler oda kaynaklarıdır, Exchange'in toplantı yorumlarını otomatik olarak silme ilkesi yoksa emin olmalıdır. Silme Yorumlarını False olarak Ayarlama

Oda cihazlarının toplantılar planlamasına izin vermek için bir planlama hesabı yapılandırmak gerekir.

Planlama hesabı, Mobil Cihazlarından rezerve edildi tüm toplantılar için toplantı Webex kullanılır. Bu hesap, odayı bir kullanıcının her zaman yaptığı gibi defterler. Planlama hesabından toplantı rezervasyonları ve oda daveti ile takvim sistemiyle ilgili oda politikaları dikkate alınmalıdır. Oda Rezervasyon'larını etkinleştirecekleri odaları rezervasyon yapmak için izinlere sahip geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden emin olun.

Bu hesap, bazı Exchange yapılandırması için tüm odalar için toplantılara rezervasyon yapmak için kullanılan bu yana, posta kutusunun düzenli olarak daha temizlenmiş olduğundan emin olmak önemlidir. Exchange sınırlarını aşmamak için temizleme gereklidir. Exchange'iniz zaten uygun bir saklama politikası ile ayarlanmışsa bu hesap için geçerli olduğundan emin olun. Posta kutusu yapılandırılmamışsa, tüm varsayılan klasörlerin (e-postalar, gönderilen öğeler ve toplantılar) birkaç gün sonra otomatik olarak silinmesi için posta kutusunu yapılandırmanız gerekir. Hesabın oda cihazları adına toplantı planlamaya devamy olduğu temizlenir.

Exchange için aşağıdaki kaynakları kontrol edin:

1

Expressway web arayüzünde oturum yapın.

2

Microsoft Exchange Yapılandırmasını > Karma Hizmetler > takvim hizmeti > gidin.

3

Planlama altında toplantıodalarınızı rezerve almak için kullanılan geçerli bir planlama hesabı e-posta adresi girin.Oda cihazlarının toplantılar planlamasına izin vermek için planlama hesabının yapılandırılması gerekir.

Planlama hesabı, Mobil Cihazlarından rezerve edildi tüm toplantılar için toplantı Webex kullanılır. Bu hesap, odayı bir kullanıcının her zaman yaptığı gibi defterler. Planlama hesabından toplantı rezervasyonları ve oda daveti ile takvim sistemiyle ilgili oda politikaları dikkate alınmalıdır. Oda Rezervasyon'larını etkinleştirecekleri odaları rezervasyon yapmak için izinlere sahip geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden emin olun.

Control Hub'dan Google Takvim için planlama hesabını yapılandırabilirsiniz. 'daki müşteri görünümünden Karma'ya https://admin.webex.com gidin. Microsoft 365 için Karma Takvim kartında Ayarları düzenle'ye tıklayın.

Çalışma alanlarının toplantılar planlamasına izin vermek için onay kutusunu işaretleyin. Planlama hesabı için geçerli bir e-posta adresi girin.Oda cihazlarının toplantılar planlamasına izin vermek için planlama hesabının yapılandırılması gerekir.

Planlama hesabı, Mobil Cihazlarından rezerve edildi tüm toplantılar için toplantı Webex kullanılır. Bu hesap, odayı bir kullanıcının her zaman yaptığı gibi defterler. Planlama hesabından toplantı rezervasyonları ve oda daveti ile takvim sistemiyle ilgili oda politikaları dikkate alınmalıdır. Oda Rezervasyon'larını etkinleştirecekleri odaları rezervasyon yapmak için izinlere sahip geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden emin olun.

Control Hub'dan Google Takvim için planlama hesabını yapılandırabilirsiniz. 'daki müşteri görünümünden Karma'ya https://admin.webex.com gidin. Google için Karma Takvim kartında Ayarları düzenle'ye tıklayın.

Organizasyonnizin takvim kaynaklarını kullanmasına ve çalışma alanlarının toplantılar planlamasına izin vermek için onay kutularını işaretleyin. Bir ACL hesabı yapılandırıldığından emin olun ve bu hesap için e-postayı girin.Oda Rezervasyonu'ni etkinleştirmeden önce bu cihazlar için One Button to Push (OBTP) etkinleştirildiğinden kontrol etmek gerekir. Organizasyonunuz için oda rezervasyonu ve diğer cihaz kontrolleri için ses komutlarını kullanmalarını istiyorsanız bu özelliği Webex Yardımcısı.

Oda rezervasyonlarını etkinleştirdiyseniz çalışma alanları için takvimin etkinleştirildiğinden kontrol edin.

1

Çalışma Alanları'admin.webex.com müşteri görünümünden . Çalışma alanları listesinden yapılandırmak istediğiniz çalışma alanlarını seçin ve Düzenle'ye tıklayın.

2

Oda Için Rezervasyon altında, açılır menüden On (Aç) öğesini seçin.

Tek tek çalışma alanları: Bir çalışma alanı için oda rezervasyonlarını etkinleştirmek istiyor sanız çalışma alanını seçin ve Takvim bölümündeki bilyazı tıklatın. Oda Için Rezervasyon Ayarlarını Düzenle'yi seçin ve oda içinde rezervasyon'a geçebilirsiniz.