Arşivlemek istediğiniz ekip alanını açın, Alan Bilgileri’ne gidinve ardından Arşiv alanını seçin.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanını seçin, etkinlik menüsüne dokununBilgi öğesini seçin ve ardından Bu Alanı Arşivle öğesine dokunun.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanını seçin, etkinlik menüsüne dokununBilgi öğesini seçin ve ardından Bu Alanı Arşivle öğesine dokunun.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanını seçin, Alan ayarlarını görüntüle’ye tıklayınve ardından Arşiv alanını seçin.