פתח את מרחב הצוות שברצונך לאחסן בארכיון, עבור אל פרטי המרחב, ולאחר מכן בחר מרחב ארכיון.

בחר את מרחב הצוות שברצונך לאחסן בארכיון, הקש על תפריט הפעילות, בחר מידע, ולאחר מכן הקש על ארכיון מרחב זה.

בחר את מרחב הצוות שברצונך לאחסן בארכיון, הקש על תפריט הפעילות, בחר מידע, ולאחר מכן הקש על ארכיון מרחב זה.

בחר את מרחב הצוות שברצונך לאחסן בארכיון, לחץ על הגדרות מרחב, ולאחר מכן בחר מרחב ארכיון.