BIR IT yöneticisi olarak cihazı Microsoft Intune ya da cihaz kaydı için başka bir üçüncü taraf hizmetiyle kaydederek tam kontrolü zorunlu tutulabilirsiniz veya organizasyon siteniz içindeki kullanıcılar arasında veri paylaşımını pin kilitlemeyi zorunlu kılan ya da veri paylaşımını kontrol etmek üzere ayarları yapılandırmak için Control Hub'ı kullanabilirsiniz.

Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) - Kurumsal kuruluşa ait mobil cihazlar için bu cihazlar ve tüm uygulamalar MDM uygulamasına kaydolarakyönetilir.

Mobil Uygulama Yönetimi (MAM) - Kişisel olarak ait mobil cihazlar için Webex MAM uygulamasına kaydolarak yönetilir.

Aşağıdaki seçeneklerin kullanılması önerilir:

 1. Microsoft Entune

 2. Uygulama Yapılandır

 3. Uygulama Kaydırma

 4. Control Hub'da Yönetici Kontrolleri

Microsoft Intune Entegrasyonu

Microsoft Intune entegrasyonu, kişisel olarak sahip olunan cihazları destekler ve isteğe bağlı Webex kaydı olan cihaz uygulamasını korur. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune.

Microsoft Intune Uç Noktası Yöneticisi ile nasıl hizmet Webex yönetme hakkında ayrıntılar için bkz. | Microsoft Intune ile Webex Yükleme.

 • Microsoft Intune uygulaması, talep üzerine VPN gibi uygulama politikalarının uygulamasına veya iş e-postası kullanımına izin verir.

 • MDM cihazı kaydı isteğe bağlıdır.

 • Webex App Store /Google Play'den indirebilirsiniz.

 • Microsoft Intune SDK entegrasyonu, uygulamanın sarmalanmış sürümlerini kullanarak AppConfig ve MAM'ler tarafından sağlanan diğer Webex sağlar.

 • Uyumluluk ve koşullu Erişim: Microsoft Intune, çok çeşitli erişim kontrolü senaryolarını etkinleştirmek için Azure AD (kimlik ve erişim yönetimi) ile entegre olur. Örneğin, mobil cihazların mobil cihaz uygulamasına erişmeden önce Microsoft Intune'da tanımlanan kuruluş standartlarıyla uyumlu Webex sebilirsiniz.

 • Microsoft Intune Uygulama Koruma Politikaları, bir kuruluşun verilerinin güvenli veya yönetilen bir uygulamada kalmasını sağlayacak kurallardır. Politika, kullanıcı kurumsal verilere erişmeye veya bunu taşımaya ya da kullanıcı uygulamadayken politikaya erişen veya izlemekte olan bir dizi eyleme erişinca zorunlu kılınan bir kural olabilir.

AppConfig ile MDM/MAM'ye Kur

AppConfig, iOS ve Android için temel işletim sistemi (OS) seviyesi MAM kontrol özelliklerini tanımlayan birtopluluktır.

Aşağıdaki tabloda, Android ve iOS'ta mobil uygulama Webex tarafından desteklenen AppConfig politikaları ve ek tablolarda yer alır. Ayrıca, name ve (türü) uygulamanın yapılandırılabilir özelliklerini seçin.

Webex Uygulamasına yönelik bu davranışları/politikaları yapılandırma hakkında bilgi için Uygulama Yapılandırma'nın kullanımıyla ilgili uygulama yönetim sisteminin belgelerine bakın.

Tablo 1. Destek için Desteklenen AppConfig Webex

iOS

Android

Kopyala ve Yapıştır'ı devre dışı bırak

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

copyAndPasteDisabled (bool)

Desteklenir

Android işletim sistemi ayarlarını "MDM yapılandırmasında profil ayarları Android İş Ayarları" ile kullanın

Ekran Yakalamayı Devre Dışı Bırak Uygulamanın ekran yakalamasını önlemek için MDM'de kullanılabilen iOS işletim sisteminin Webex kullanın

Desteklenir

Android işletim sistemi ayarlarını "MDM yapılandırmasında profil ayarları Android İş Ayarları" ile kullanın

Yönetilen Açık/Belge Paylaşımı

Desteklenir

MDM yapılandırmasında bulunan iOS Yönetilen Webex Uygulama Kısıtlamaları parametrelerini kullanma

Desteklenir

Android işletim sistemi ayarlarını "MDM yapılandırmasında profil ayarları Android İş Ayarları" ile kullanın

Geçiş Kodu/TouchID

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

pinLockDuration(tam sayı)

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

pinLockEnabled(bool)

Uygulama Yedeklemeyi Engelle

Desteklenir

MDM yapılandırmasında bulunan iOS Yönetilen Webex Uygulama Kısıtlamaları parametrelerini kullanma

Desteklenir

Android işletim sistemi ayarlarını "MDM yapılandırmasında profil ayarları Android İş Ayarları" ile kullanın

Uzaktan Silme

Desteklenir

MDM yapılandırmasında bulunan iOS Yönetilen Webex Uygulama Kısıtlamaları parametrelerini kullanma

Desteklenir

Android işletim sistemi ayarlarını "MDM yapılandırmasında profil ayarları Android İş Ayarları" ile kullanın

FedRamp Kümesi Oturum Açması Gerektir

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

fedRampEnabled (bool)

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

fedRampEnabled (bool)

Çoklu Oturum Açma

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

login_hint kullanıcının e-posta adresini önceden doldurmak için (dize)

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

login_hint kullanıcının e-posta adresini önceden doldurmak için (dize)

Oturum Açma için WebView

Uygulamanın, yetkilendirme oturum açma akışı için WebView'i kullanmasını sağlar.

loginUseWebView(bool)


Uygulama Yapılandırması parametresini ayarerek her bir kullanıcı için oturum açma e-posta adresini önceden doldurabilirsiniz login_hint. Parametreyi, MDM sağlayıcısından bir e-posta adresi değişkeni kullanarak ayarlamanız gerekir. Bu değişkenler ve kullanımları sağlayıcıya göre farklılık gösterir. Ayrıntılar için MDM belgelerine bakın.

Android

Android uygulamasını yönetmek için bir İş Profiline yüklenmiş olması gerekir. Bu, Android 5.0 veya daha yenisini gerektirir ve AppConfig verisi şunları içerir:

"orgIdentifier" = "<Organization_ID>"

Kuruluş kimliğiniz Control Hub'da kullanılabilir, Yönetim ve Hesap > seçin.

IPA ve AAB ile Uygulama Kaydırma

Webex uygulamalarının sarmalanmış sürümleri, iOS için IPA dosyası ve Android için AAB dosyası, Webex Mobil Uygulama Yönetimi programı kullanılarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Mobil Uygulama Yönetimi Programı. Android için AAB dosyası APK dosyasını içerir.

 • Sarmalanmış uygulama dosyaları, MAM uygulamasının bir uygulamanın mobil bir cihazda nasıl kullanı olduğunu kontrol sağlar. Kaydırma işlemi, MAM uygulamasının sarılmamış uygulamayı kontrol etmek için kullandığı ek bir kütüphane seti sağlar.

 • Yeni sürüm IPA ve AAB Webex.

 • Her bir uygulamanın MAM tarafından Webex sürümleri MAM uygulaması tarafından kaydedilebilir ve yetkilendirilebilir.

 • Kullanıcıların, kurumsal kendi uygulama mağazasından veya MAM uygulama deposundan Webex ve MAM ile yönetilen sürümünü indirmeleri gerekir.

 • Uygulamanın MAM tarafından kontrol edilen Webex sürümlerinin kullanımı, AppConfig aracılığıyla sağlananlara ek kontroller sağlar.

Mobil Yönetim için Yönetici Kontrolleri

Microsoft Intune, AppConfig veya Uygulama kaydırma seçeneklerini kullanmayı tercih ederseniz yöneticiler için Control Hub'da kullanılabilen yönetici kontrolleri şunlardır: