Cihazınızın dağıtımını yapmadan önce aşağıdaki makalelerde bulunan bilgileri okuyun.

Aşağıdaki tabloda, Webex Room Phone'a ilişkin fiziksel ortam ve çalışma ortamı teknik özellikleri gösterilmektedir.

Daha fazla bilgi için bkz.Webex Room Phone Veri Sayfası ( https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-phone/datasheet-listing.html).

Tablo 1. Fiziksel ve çalışma teknik özellikleri

Teknik Özellik

Değer veya aralık

Çalışma sıcaklığı

0° ila 40°C

Çalışma ortamı göreli nem

%10 ila %90 (yoğunlaşmayan)

Depolama sıcaklığı

-10° ila 60°C

Uzunluk

278 mm

Genişlik

278 mm

Yükseklik

61,3 mm

Ağırlık

1,809 kg

Güç

PoE enjektörü aracılığıyla IEEE PoE 3. Sınıf. Telefon hem IEEE 802.3af hem de 802.3at anahtar kanadıyla uyumludur ve hem Cisco Keşif Protokolü'nü hem de Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü - Ethernet Üzerinden Güç (LLDP-PoE) özelliğini destekler.

Güvenlik özellikleri

Güvenli önyükleme

Kablolar

Telefonunuzla birlikte iki adet HDMI kablosu gönderilir. HDMI-in için 3 metrelik ve HDMI-out için 8 metrelik bir kablo gelir.

Uzaklık Gereksinimleri

Ethernet Teknik Özelliklerinde, her bir telefon ile anahtar arasındaki maksimum kablo uzunluğunun 100 metre olduğu varsayılır.

Webex Room Phone aşağıdaki codec'leri destekler:

 • G.711 A-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G.729a/G.729ab

 • Opus

Webex Room Phone, sesli iletişim için gerekli çeşitli endüstri standardı ve Cisco ağ protokolünü desteklemektedir. Aşağıdaki tabloda, telefonların desteklediği ağ protokollerine genel bir bakış sunulmaktadır.

Tablo 2. Webex Room Phone desteklenen ağ protokolleri

Ağ protokolü

Amaç

Kullanım notları

Cisco Keşif Protokolü (CDP)

CDP, Cisco tarafından üretilen tüm ekipmanlarda çalışan bir cihaz keşif protokolüdür.

Bir cihaz, mevcut olduğunu diğer cihazlara bildirmek ve ağdaki diğer cihazlarla ilgili bilgiler almak için CDP'yi kullanabilir.

Telefon yardımcı VLAN kimliği, bağlantı noktalarının her biri için güç yönetimi ayrıntıları gibi bilgiler ile Hizmet Kalitesi (QoS) yapılandırma bilgilerini Cisco Catalyst anahtarına iletmek için CDP'yi kullanır.

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP)

DHCP, dinamik olarak ağ cihazlarına bir IP adresi tahsis eder.

DHCP, telefonu ağa bağlamanıza ve telefonun manuel olarak bir IP adresi atanmasına veya ek ağ parametreleri yapılandırılmasına gerek olmadan işlevsel hale gelmesine olanak verir.

DHCP, varsayılan olarak etkindir. Devre dışıysa, manuel olarak her telefonda yerel bir şekilde IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve bir TFTP sunucusunu yapılandırmanız gerekir.

DHCP özel seçenek 150'yi kullanmanızı öneririz. Bu yöntemle, TFTP sunucusu IP adresini seçenek değeri olarak yapılandırabilirsiniz. Desteklenen ek DHCP yapılandırmaları için ilgili Cisco Unified Communications Manager sürümünüze ilişkin belgelere bakın.


 

Seçenek 150'yi kullanamıyorsanız, DHCP seçenek 66'yı kullanın.

Köprü Metin Aktarım Protokolü (HTTP)

HTTP, İnternet ve web içerisinde bilgi aktarımı ve dosyaların hareketi için standart protokoldür.

Telefonlar XML hizmetleri, sağlama, yükseltme ve sorun giderme amaçlarıyla HTTP kullanır.

Güvenli Köprü Metin Aktarım Protokolü (HTTPS)

Güvenli Köprü Metin Aktarım Protokolü (HTTPS), sunucuların şifrelenmesini ve güvenli bir şekilde tanımlanmasını sağlamak amacıyla Köprü Metin Aktarım Protokolü ile SSL/TLS protokolünün birleştirilmesidir.

Hem HTTP ve hem de HTTPS desteğine sahip Web uygulamalarının yapılandırılmış iki URL'si vardır. HTTPS desteğine sahip telefonlar HTTPS URL'sini seçer.

Hizmet ile bağlantı HTTPS kullanılarak kuruluyorsa, kullanıcı bir kilit simgesi görüntüler.

IEEE 802.1X

IEEE 802.1X standardı, yetkilendirilmemiş istemcilerin herkesin erişebileceği bağlantı noktaları aracılığıyla bir LAN'a bağlanmasını sınırlayan bir istemci-sunucu tabanlı erişim kontrolü ve kimlik doğrulama protokolüdür.

İstemcinin kimliği doğrulanana kadar, 802.1X erişim kontrolü, istemcinin bağlı olduğu bağlantı noktasından yalnızca LAN üzerinden Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAPOL) trafiğine izin verir. Kimlik doğrulama başarılı olduktan sonra, bağlantı noktasından normal trafik akışı gerçekleşebilir.

Telefon, şu kimlik doğrulama yöntemleri için destek sırasında IEEE 802.1X standardını uygular: EAP-FAST ve EAP-TLS.

İnternet Protokolü (IP)

IP, ağ içerisinde paketler ileten ve gönderen bir mesajlaşma protokolüdür.

IP ile iletişime geçmek için ağ cihazlarının atanmış bir IP adresleri, alt ağları ve ağ geçitleri bulunması gerekir.

Telefonu Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ile kullanıyorsanız IP adresleri, alt ağlar ve ağ geçitleri kimlikleri otomatik olarak atanır. DHCP kullanmıyorsanız, bu özellikleri manuel olarak her telefona yerel bir şekilde atamanız gerekir.

Telefonlar IPv6 adresini destekler. Daha fazla bilgi için, ilgili Cisco Unified Communications Manager sürümünüze ilişkin belgelere bakın.

Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü (LLDP)

LLDP, bazı Cisco ve üçüncü taraf cihazlarında desteklenen standart bir ağ keşif protokolüdür (CDP'ye benzer).

Telefon, LAN bağlantı noktasında LLDP'yi destekler.

Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü-Medya Uç Noktası Cihazları (LLDP-MED)

LLDP-MED, sesli ürünler için geliştirilen LLDP standardının bir uzantısıdır.

Telefon, aşağıdakiler gibi bilgileri iletmek için LAN bağlantı noktasında LLDP-MED'i destekler:

 • Ses VLAN'ı yapılandırması

 • Cihaz keşfi

 • Güç yönetimi

 • Envanter yönetimi

LLDP-MED desteği hakkında daha fazla bilgi için bkz.LLDP-MED ve Cisco Discovery Protocol .

Gerçek Zamanlı Taşıma Protokolü (RTP)

RTP, etkileşimli ses ve video gibi gerçek zamanlı verilerin veri ağları üzerinden aktarılmasına ilişkin standart bir protokoldür.

Telefonlar, diğer telefonlara ve ağ geçitlerine gerçek zamanlı ses trafiği göndermek veya bunlardan gerçek zamanlı ses trafiği almak için RTP protokolünü kullanır.

Gerçek Zamanlı Kontrol Protokolü (RTCP)

RTCP, RTP akışlarında QoS verileri (ör. titreşim, gecikme ve çift yönlü gecikme) sağlamak için RTP ile birlikte çalışır.

RTCP, varsayılan olarak etkindir.

Oturum Açıklama Protokolü (SDP)

SDP, iki uç noktası arasında bir bağlantı olduğu sırada hangi parametrelerin kullanılabilir olduğunu belirleyen, SIP protokolünün bir bölümüdür. Konferanslar, yalnızca konferanstaki tüm uç noktaların desteklediği SDP kabiliyetleri kullanılarak oluşturulur.

Codec türleri, DTMF algılama ve konforlu ses gibi SDP kabiliyetleri, normalde küresel bir temelde Cisco Unified Communications Manager'da veya çalışma sırasında Medya Ağ Geçidinde yapılandırılır. Bazı SIP uç noktaları, bu parametrelerin uç noktası üzerinde yapılandırılmasına izin verebilir.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP)

SIP, IP üzerinden multimedya konferansına ilişkin İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) standardıdır. SIP, iki veya daha fazla uç noktası arasında çağrı oluşturmak, sürdürmek ve sonlandırmak için kullanılabilecek ASCII tabanlı uygulama katmanı kontrol protokolüdür (RFC 3261'de tanımlanmıştır).

Diğer VoIP protokolleri gibi SIP de, bir paket telefon ağı içerisinde sinyalleme ve oturum yönetimi işlevlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sinyalleme, çağrı bilgilerinin ağ sınırları boyunca taşınmasına olanak verir. Oturum yönetimi, uçtan uca bir çağrının özniteliklerini denetleme becerisi sağlar.

Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım protokolü (SRTP)

SRTP, Gerçek Zamanlı Protokol (RTP) Ses/Video Profilinin bir uzantısıdır ve iki uç noktası arasındaki ortam paketlerinin kimlik doğrulamasını, bütünlüğünü ve şifrelemesini sağlayacak şekilde RTP ve Gerçek Zamanlı Kontrol Protokolü (RTCP) paketlerinin bütünlüğünü sağlar.

Telefonlar, medya şifrelemesi için SRTP kullanır.

Geçiş Kontrol Protokolü (TCP)

TCP, bağlantı odaklı bir aktarım protokolüdür.

Telefonlar, Cisco Unified Communications Manager'a bağlanmak ve XML hizmetlerine erişmek için TCP'yi kullanır.

Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS)

TLS, iletişimlerin güvenliğini sağlamak ve kimliğini doğrulamak için standart bir protokoldür.

Güvenlik uygulandığında, telefonlar Cisco Unified Communications Manager'a güvenli bir şekilde kayıt olurken TLS protokolünü kullanır. Daha fazla bilgi için, ilgili Cisco Unified Communications Manager sürümünüze ilişkin belgelere bakın.

Basit Dosya Aktarım Protokolü (TFTP)

TFTP, dosyaları ağ üzerinden aktarmanıza olanak verir.

Telefonda, TFTP telefon türüne özel bir yapılandırma dosyası edinmenize olanak verir.

TFTP, ağınızda DHCP sunucusundan otomatik olarak tanımlanabilecek bir TFTP sunucusu olmasını gerekli kılar. Bir telefonun DHCP sunucusu tarafından belirtilenin haricinde bir TFTP sunucusu kullanmasını istiyorsanız, telefondaki Ağ Ayarlama menüsünü kullanarak TFTP sunucusunun IP adresini manuel olarak atamanız gerekir.

Daha fazla bilgi için, ilgili Cisco Unified Communications Manager sürümünüze ilişkin belgelere bakın.

Kullanıcı Veri Birimi Protokolü (UDP)

UDP, veri paketlerinin teslim edilmesine ilişkin bağlantısız bir mesajlaşma protokolüdür.

UDP yalnızca RTP akışları için kullanılır. Telefonlarda SIP sinyallemesi, UDP'yi desteklemez.

Cihaz aşağıdaki dilleri destekler:

 • Dutch

 • İngilizce (ABD)

 • İngilizce (İngiltere)

 • Fransızca (Fransa)

 • Fransızca (Kanada)

 • Almanca

 • İtalyanca

 • Portekizce (Brezilya)

 • Portekizce (Portekiz)

 • İspanyolca (İspanya)

 • İspanyolca (Latin Amerika)

Ağ bağlantınızı test etmek için Webex Ağ Testi aracını kullanabilirsiniz. Araç https://mediatest.webex.com adresinde bulunur. Aşağıdaki ağ özelliklerini test eder:

 • TCP Bağlantısı

 • TCP Gecikmesi

 • TCP İndirme hızı

 • TCP Karşıya yükleme hızı

 • UDP Bağlantısı

 • UDP Gecikmesi

 • UDP Kayıp Oranı