https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html Windows, Mac, iPhone, iPad ve Android'i almak için gidin.

Windows Webex için 32 bit veya 64 bit kurulum seçebilirsiniz, hangi yüklemeyi kullanmanız gerektiğini görmek için sistem türlerinizi kontrol edin:

  • Windows 7'de, Tüm Programlar > donatıyıaçın, ardından Sistem araçlarını açınve Sistem Bilgileri öğesini seçin.

  • Windows 8 veya Windows 10'da, pencere arama alanına sistem bilgilerinigirin.

Mac Webex için Mac OS Intel veya Mac OS Apple M1 ya da mac OS Apple M1 ya da yükleme Webex için sistem türlerinizi kontrol edin ve hangi kurulumun kullan olduğunu kontrol edin:

  • Apple Menu'i açınve Bu Mac Hakkında öğesini seçin. Genel Bakış sekmesinde İşlemci veya Aleni'ye bakın ve bunun Intel veya Apple olup olduğunu kontrol edin.