Kullanıcıların Webex Toplantı sahibi hesabı için Kaydollemesine izin ver

Kullanıcıların toplantı sahibi hesaplarını isteyebilmesi için bu prosedürü kullanarak sitenizde hesap kayıt formu görüntüleyin.


Webex sitesinde çoklu oturum açma (SSO) etkinleştirildiğinde bu özellik kullanılamaz.

1

Webex Site Yönetimi'nde oturum açın ve Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesine gidin.

2

Hesap Yönetimi Ayarları bölümünde, Toplantı sahibi hesabı kaydına izin ver onay kutusunu işaretleyin.

3

Tüm isteklerin otomatik olarak onaylanmasını istiyorsanız Tüm toplantı sahibi hesabı isteklerini otomatik olarak onayla'yı seçin.

4

İsteklerin onay için bir kuyruğa yerleştirilmesini sağlamak için Site yöneticisi toplantı sahibi hesabı isteklerini manuel olarak onaylayacak... öğesini seçin.

5

Hesap kaydını gerekli kıl bölümünde, kullanıcıların hesap kayıt formunu göndermek için kullanıcıların sağlaması gereken her bilgi türünü seçin.

6

Güncelle'yi seçin.

Kullanıcıların Webex Katılımcı Hesabı için Kaydolmalarına İzin Ver

Kullanıcıların katılımcı hesaplarını isteyebilmesi için bu prosedürü kullanarak sitenizde hesap kayıt formu görüntüleyin.


Webex sitesinde çoklu oturum açma (SSO) etkinleştirildiğinde bu özellik kullanılamaz.

1

Webex Site Yönetimi'nde oturum açın ve Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesine gidin.

2

Hesap Yönetimi Ayarları bölümünde, Katılımcı hesabı kaydına izin ver onay kutusunu işaretleyin.

3

Tüm isteklerin otomatik olarak onaylanmasını istiyorsanız Tüm toplantı sahibi hesabı isteklerini otomatik olarak onayla'yı seçin.

4

İsteklerin onay için bir kuyruğa yerleştirilmesini sağlamak için Site yöneticisi toplantı sahibi hesabı isteklerini manuel olarak onaylayacak... öğesini seçin.

5

Hesap kaydını gerekli kıl bölümünde, kullanıcıların hesap kayıt formunu göndermek için kullanıcıların sağlaması gereken her bilgi türünü seçin.

6

Güncelle'yi seçin.

Kullanıcıların Dahili Katılımcıları Tanımlamasına İzin Verme

Siteniz için sağlandığında, dahili toplantı katılımcılarını tanımlama veya etiketleme seçeneğini açabilirsiniz. Dahili katılımcılar, kuruluşun içinden gelen katılımcılardır. Tek oturum açma (SSO) kullanarak kimlik doğrulaması yapmış katılımcılar, dahili katılımcılar olarak değerlendirilir.

Etkinleştirildiğinde, katılımcılar panelinde her dahili katılımcının adının yanında (dahili) görünür ve adın toplantıda ve raporlarda göründüğü yerde görünür.

Bu özellik, yalnızca SSO'yu etkinleştiren kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

1

Webex Site Yönetimi'nde oturum açın ve Yapılandırma > Webex Meetingsöğesine gidin.

2

Site Seçenekleri bölümünde, Katılımcı listesinde dahili kullanıcı etiketini görüntüle onay kutusunu işaretleyin.

3

Güncelle'yi seçin.

Kullanıcıların Takvimlere Oturum Bilgileri Eklemesine İzin Verme

Bu prosedür, Webex Meetings, Webex Training ve yalnızca Webex Events içindir. Sitenizde iCalendar işlevini etkinleştirmek ve Webex oturum bilgileri sayfasında takvimime ekle düğmesini göstermek için bu prosedürü kullanın . iCalendar standart bir takvim biçimidir. iCalendar ile kullanıcılar takvim bilgilerini paylaşabilir ve planlarını otomatik olarak güncelleyebilir.

1

Sol navigasyon çubuğunda, Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesini seçin.

2

Site seçenekleri bölümünde, iCalendar (toplantılar, eğitim ve Etkinlikler Için takvimime ekle 'yi göster) onay kutusunu işaretleyin.

3

Güncelle'yi seçin.

Kullanıcıların alternatif toplantı sahibi veya ortak toplantı sahibi seçmesine izin ver

Bu prosedür, Webex Meetings ve yalnızca Webex Events içindir. Toplantı sahibinin başka bir kişiyi "Alternatif Toplantı sahibi" olarak belirlemesini sağlayabilirsiniz. Toplantı sahibi bunu, örneğin bir toplantı planlarsa ve geç katılmayı planlayabilir ve alternatif toplantı sahibinin toplantıyı başlatmasını ve çalıştırmasını isteyebilir. Alternatif toplantı sahibinin da Webex toplantı sahibi hesabı olması gerekir.

ÇÇY 40.9 ve sonraki sitelerde, toplantı sahibinin toplantılarına veya etkinliklerine yardımcı olmak için ortak toplantı sahipleri eklemesine izin verebilirsiniz. Ortak toplantı sahibi rolü, alternatif toplantı sahibi rolünü değiştirir. Daha fazla bilgi için bkz . cohosts.

1

Webex Site Yönetimi'nde oturum açın ve Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesine gidin.

2

Toplantı planlama seçenekleri bölümünde, kullanıcıların alternatif bir toplantı sahibi (veya bir ortak toplantı sahibi) seçebileceğini kontrol edin.

Ayrıca kullanıcıların bu sitede Toplantı sahibi hesabı sahip olan herkesin veya bu kuruluştaki kimliği doğrulanmış bir Cisco video cihazından planlanan veya kişisel toplantı odası toplantılarını kullanmasına izin vermeyi de seçebilirsiniz.

3

Güncelle'yi seçin.

Kullanıcıların Başka Kullanıcılar için Toplantılar ve Eğitim Oturumları Planlamasına İzin Verme

Bu prosedür, Webex Meetings ve yalnızca Webex Training içindir.

Başlamadan önce

Toplantıları planlayan kullanıcıların Webex toplantı sahibi hesabı olması gereklidir.

1

Webex Site Yönetimi'nde oturum açın ve Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesine gidin.

2

Toplantı Planlama Seçenekleri bölümünde, Kullanıcılar diğer kullanıcıların kendi adlarına toplantı planlamasına izin verebilir onay kutusunu işaretleyin.

3

Güncelle'yi seçin.

Kullanıcıların Paylaşılan Dosyayı Yazdırmasına veya Kaydetmesine İzin Verme

Bu prosedür, yalnızca Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training içindir.

1

Webex Site Yönetimi'nde oturum açın ve Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesine gidin.

2

Site Seçenekleri bölümünde, Belge Paylaşımında Yazdırmaya/Kayda İzin Ver onay kutusunu işaretleyin.

3

Güncelle'yi seçin.

Katılımcıların paylaşım sırasında bir dosyayı yazdırmasını veya indirmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.