Проверка на аналоговия телефон за нови гласови съобщения

Можете да осъществите достъп до гласовите си съобщения директно от телефона. Но администраторът Ви трябва да настрои акаунта Ви за гласова поща, както и Вашия телефон за достъп до системата за гласова поща.

Вземете слушалката и чуйте дали има сигнал за набиране.

Ако чуете пулсиращ тон, имате нови гласови съобщения.

Проверете гласовата си поща от аналоговите си телефон

Когато вдигнете слушалката си и чуете тон за набиране на заеквания, имате нови гласови съобщения. Изпълнете следните стъпки, за да получите достъп до вашата система за гласови съобщения.

1

Натиснете * след това 0.

2

Следвайте подканите от вашата система за гласови съобщения, за да слушате и управлявате гласовите си съобщения.