Kontrola nových hlasových správ v analógovom telefóne

K hlasovým správam môžete pristupovať priamo z telefónu. Prístup do systému hlasovej schránky vám musí nastaviť správca, ktorý vám vytvorí konto hlasovej schránky a tiež aj nastaví telefón.

Zdvihnite slúchadlo a skontrolujte, či máte oznamovací tón.

Ak počujete prerušovaný tón, máte nové hlasové správy.

Kontrola hlasovej schránky z analógového telefónu

Keď zdvihnete slúchadlo a ozve sa prerušovaný oznamovací tón, ozvú sa nové hlasové správy. Ak chcete získať prístup k systému hlasových správ, postupujte podľa týchto krokov.
1

Stlačte * a potom 0.

2

Podľa pokynov systému hlasových správ počúvajte a spravujte svoje hlasové správy.