Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości głosowe w Twoim telefonie analogowym

Użytkownik ma dostęp do wiadomości głosowych bezpośrednio za pomocą telefonu. Najpierw administrator musi utworzyć dla użytkownika konto poczty głosowej oraz skonfigurować w jego telefonie dostęp do systemu poczty głosowej.

Podnieś słuchawkę i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

Jeśli usłyszysz sygnał przerywany, masz nowe wiadomości głosowe.

Sprawdzanie poczty głosowej za pomocą telefonu analogowego

Gdy podniesiesz słuchawkę i usłyszysz przerywany sygnał wybierania, oznacza to, że masz nowe wiadomości głosowe. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do systemu wiadomości głosowych .

1

Naciśnij przycisk *, a następnie 0.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system wiadomości głosowych, aby odsłuchać wiadomości głosowe i zarządzać nimi.