Preverite, ali so v analognem telefonu nova glasovna sporočila

Do vaših glasovnih sporočil imate dostop neposredno iz vašega telefona. Vendar pa mora za dostop do sistema odzivnika skrbnik nastaviti račun odzivnika in telefon.

Dvignite slušalko in preverite, ali slišite klicni ton.

Če slišite zaostali ton, imate nova glasovna sporočila.

Preverjanje glasovne pošte v analognem telefonu

Ko dvignete slušalko in zaslišite ton centrale, se prikažejo nova glasovna sporočila. Sledite tem korakom za dostop do sistema glasovnih sporočil.
1

Pritisnite * nato 0.

2

Sledite pozivom sistema glasovnih sporočil ter poslušajte in upravljajte glasovna sporočila.