Sjekke den analoge telefonen din for nye talemeldinger

Du kan ha tilgang til talepostmeldingene direkte på telefonen. Men administratoren ikke må konfigurere talepostkontoen og konfigurere telefonen slik at du får tilgang til talepostkassen.

Plukk opp håndsettet og lytt etter ringetonen.

Hvis du hører en varslingstone, har du nye talemeldinger.

Sjekk tale posten din fra din analoge telefon

Når du tar hånd settet opp og hører summe tonen, har du nye tale meldinger. Følg disse trinnene for å få tilgang til tale meldings systemet.

1

Trykk på * then 0.

2

Følg instruksjonene fra tale meldings systemet for å lytte til og administrere tale meldingene dine.