בדוק את הטלפון האנלוגי עבור הודעות קוליות חדשות

באפשרותך לקבל גישה להודעות הקוליות שלך ישירות מהטלפון. אבל מנהל המערכת חייב להגדיר את חשבון הדואר הקולי שלך ולהגדיר את הטלפון כדי לקבל גישה לתא הקולי.

הרם את השפופרת והקשב לצליל החיוג.

אם תשמע צליל גמגום, יש לך הודעות קוליות חדשות.

בדוק את התא הקולי מהטלפון האנלוגי

כאשר אתה להרים את המכשיר ולשמוע צליל חיוג גמגום, יש לך הודעות קוליות חדשות. בצע את השלבים הבאים כדי לקבל גישה למערכת העברת ההודעות הקולית.

1

לחץ על * ולאחר מכן 0.

2

בצע את ההנחיות ממערכת העברת ההודעות הקוליות כדי להאזין להודעות הקוליות ולנהל אותן.