Proverite da li na analognom telefonu ima novih glasovnih poruka

Svojim glasovnim porukama možete da pristupate direktno sa telefona. Administrator mora da podesi nalog govorne pošte i telefon za pristup na sistem govorne pošte.

Podigni slušalicu i slušaj signal za biranje.

Ako čujete mucav ton, imate nove glasovne poruke.

Provera govorne pošte sa analognog telefona

Kada podignete slušalicu i čujete ton zamućenja, imate nove glasovne poruke. Sledite ove korake da biste pristupili sistemu za razmenu glasovnih poruka.

1

Pritisnite * onda 0.

2

Sledite odzive iz sistema za razmenu glasovnih poruka da biste slušali glasovne poruke i upravljali njima.