Тази функция в момента е в бета и е достъпна само чрез заявка. Свържете се с мениджъра на успеха на клиента (CSM), ако искате да го разрешите.

Когато поддържате имената на участниците частни, събранието присвоява на участниците показвано име, когато се присъединят (Участник 1, Участник 2 и т. нататък). Като домакин, вашето име и името на всякакви cohosts, все още се появяват за присъстващите да видят. Като домакин или cohost можете да видите истинските имена на участник, като задържите курсора на курсора над името им.


Бета освобождаването на тази функция има следните ограничения:

  • Участниците, които се присъединяват с помощта на видео устройство, имат своя дисплей с истинско име в събранието и могат да видят истинските имена на други участници. За да поддържате анонимност за присъстващите си, заключете събранията си и не позволявайте на никого да се присъедини към събранието от устройство.

  • Участниците, които разглеждат събрание от календара в сайта си webex, могат да видят истинските имена на поканените участници. Имената на участниците обаче не се показват в имейл поканата.

1

Влезте във вашия Webex сайт, след което изберете Планиране на събрание.

2

Изберете Показване на разширени опции > опцииза планиране.

3

В секцията Анонимно събрание поставете отметка в квадратчето Запази имената на участниците частни .