Denne funksjonen er for øyeblikket bare i betaversjon og er bare tilgjengelig på forespørsel. Kontakt din Customer Success Manager (CSM) hvis du vil aktivere den.

Når du holder deltakernavnene private, tilordner møtet deltakerne et visningsnavn når de blir med (Deltaker 1, Deltaker 2 og så videre). Som vert vises fortsatt navnet ditt og navnet på eventuelle medverter for deltakere. Som vert eller medvert kan du se de virkelige navnene på en deltaker ved å holde markøren over navnet deres.


Betaversjonen av denne funksjonen har følgende begrensninger:

  • Deltakere som blir med ved hjelp av en videoenhet, har sitt virkelige navn vist i møtet og kan se de virkelige navnene på andre deltakere. Hvis du vil opprettholde anonymiteten for deltakerne, låser du møtene og lar ingen bli med i møtet fra en enhet.

  • Deltakere som viser et møte fra kalenderen på Webex-området , kan se de virkelige navnene på inviterte deltakere. Navnene på deltakerne vises imidlertid ikke i e-postinvitasjonen.

1

Logg på Webex-området, og velg deretter Planlegg et møte.

2

Velg Vis avanserte alternativer > alternativer for planlegging.

3

Merk av for Hold deltakernavnene private under Anonymt møte .