Den här funktionen är för närvarande i betaversion och endast tillgänglig på begäran. Kontakta din Kundframgångschef (CSM) om du vill aktivera det.

När du håller deltagarnas namn privata tilldelas deltagarna ett visningsnamn när de deltar (deltagare 1, deltagare 2 o.s.v.). Som värd visas fortfarande ditt namn och namnet på eventuella cohosts för deltagarna. Som värd eller värd kan du se mötesdeltagarens riktiga namn genom att hålla muspekaren över deras namn.


Betaversionen av den här funktionen har följande begränsningar:

  • Deltagare som deltar via en videoenhet visas med sitt riktiga namn i mötet och kan se de riktiga namnen på andra deltagare. Lås dina möten och låt inte någon delta i mötet från en enhet för att bibehålla anonymitet för dina deltagare.

  • Deltagare som visar ett möte från kalendern på sin Webex-webbplats kan se riktiga namn på inbjudna deltagare. Namnen på deltagarna visas dock inte i e-postinbjudan.

1

Logga in på din Webex-webbplatsoch välj sedan Schemalägg ett möte.

2

Välj Visa avancerade alternativ > schemaläggningsalternativ.

3

I avsnittet Anonymt möte markerar du kryssrutan Behåll deltagarnamn privata.