Можете да персонализирате името, свързано с вашите Cisco Headset 730. Промяната на името записва в слушалките и се появява във всеки списък с Bluetooth устройство. Можете да върнете слушалките си на името по подразбиране по всяко време чрез бутона "Нулиране на настройките" в приложението.

Преди да започнете

Погрижи се:

  • Слушалките ви са на

  • Слушалките ви са свързани към мобилното приложение Cisco Headsets

  • Слушалките ви имат 1-8-0-213 или по-нова версия на фърмуера

1

В приложението Cisco Headsets докоснете Настройки > Информация за устройството > име.

2

Въведете името, което искате да се показва в списъците Bluetooth устройства.

3

Докоснете Запазване.