Možete da personalizujete ime povezano sa Cisco Slušalicama 730. Promena imena se čuva u slušalicama sa mikrofonom i pojavljuje se u Bluetooth liste uređaja. Slušalice sa mikrofonom možete vratiti na podrazumevano ime u bilo kom trenutku pomoću dugmeta " Uspostavi početne vrednosti postavki" u aplikaciji.

Pre nego što počneš

Budi siguran:

  • Slušalice su ti usku

  • Slušalice sa mikrofonom su povezane sa mobilnom aplikacijom Cisco Slušalice

  • Slušalice sa mikrofonom imaju firmver 1-8-0-213 ili noviji

1

U aplikaciji "Cisco slušalice" dodirnite stavku Postavke > informacije o uređaju > imenu.

2

Unesite ime koje želite da se pojavi Bluetooth uređaja.

3

Tapnite na dugme Sačuvaj.