Můžete přizpůsobit název přiřazený uživateli Cisco náhlavní soupravy 730. změna názvu se uloží na náhlavní soupravu a zobrazí se v libovolném seznamu zařízení Bluetooth. Můžete vrátit svou náhlavní soupravu na výchozí název kdykoliv pomocí tlačítka resetovat nastavení v aplikaci.

Než začnete

Zjisti:

  • Vaše náhlavní souprava je zapnuta

  • Vaše náhlavní souprava je připojena k mobilním aplikacím Cisco Náhlavníers

  • Vaše náhlavní souprava obsahuje firmware 1-8-0-213 nebo novější

1

V aplikaci Cisco Náhlavníers klepněte na nastavení > informace o zařízení > název.

2

Zadejte jméno, které chcete zobrazit v seznamech zařízení Bluetooth.

3

Klepněte na tlačítko Uložit.