Użytkownik może spersonalizować nazwę skojarzoną z zestawem nagłownym Cisco 730. zmiana nazwy powoduje zapis zestawu nagłownego i pojawienie się na dowolnej Bluetooth liście urządzeń. Można przywrócić nazwę domyślną zestawu nagłownego w dowolnym momencie przy użyciu przycisku Resetowanie ustawień w aplikacji.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się:

  • Zestaw nagłowny jest włączony

  • Zestaw nagłowny jest połączony z aplikacją mobilną Cisco zestawów nagłownych Cisco

  • Zestaw nagłowny ma oprogramowanie firmware 1-8-0-213 lub nowsze

1

W aplikacji Cisco zestawów nagłownych dotknij opcji ustawienia > informacje o urządzeniu > nazwa.

2

Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana na Bluetooth liście urządzeń.

3

Dotknij przycisku Zapisz.