באפשרותך להתאים אישית את השם המשויך ל-Cisco אוזניות 730. שינוי השם שומר לאוזנייה האלחוטית ומופיע בכל רשימת Bluetooth התקן. אתה יכול להחזיר את האוזניות שלך לשם ברירת המחדל בכל עת דרך אפס הגדרות כפתור באפליקציה.


 
ייתכן שהתקנים מסוימים, כגון מחשבי Windows, לא יזהו מיד את האוזניות שלך לאחר שינוי השם. כדי להימנע מבעיות בקרת שיחות, שכח והתאם מחדש את האוזניות שלך, או הפעל מחדש את המחשב.

לפני שאתה מתחיל

לוודא:

  • האוזניות שלך פועלות

  • האוזניות שלך מחוברות לאפליקציית האוזניות של Cisco

  • לאוזניות שלך יש קושחה 1-8-0-213 ואילך

1

באפליקציית האוזניות של Cisco, הקש הגדרות > מידע על המכשיר > שֵׁם.

2

הזן את השם שברצונך שיופיע ברשימות מכשירי Bluetooth.

3

בֶּרֶז להציל.