באפשרותך להתאים אישית את השם המשויך ל-Cisco אוזניות 730. שינוי השם שומר לאוזנייה האלחוטית ומופיע בכל רשימת Bluetooth התקן. ניתן להחזיר את האוזנייה לשם ברירת המחדל בכל עת באמצעות הלחצן ' איפוס הגדרות ' ביישום.


 
ייתכן שהתקנים מסוימים, כגון מחשבי Windows, לא יזהו באופן מיידי את האוזנייה לאחר שינוי השם. כדי למנוע בעיות בבקרת שיחות, לשכוח ולזווג מחדש את האוזניות או להפעיל מחדש את המחשב.

לפני שתתחיל

לוודא:

  • האוזניות שלך מופעלות

  • האוזנייה מחוברת ליישום האוזניות של Cisco

  • לאוזנייה יש קושחה 1-8-0-213 או גירסה מתקדמת יותר

1

ב-Cisco אוזניות יישום, הקש על הגדרות > פרטי התקן > שם.

2

הזן את השם שברצונך שיופיע ברשימות Bluetooth התקן.

3

הקש על שמור.