Du kan tilpasse navnet som er knyttet til Ciscos hode telefoner 730. navne endringen sparer til hode telefonene og vises i alle Bluetooth enhets lister. Du kan returnere hode telefonene til standard navnet når som helst via knappen Tilbakestill innstillinger i appen.

Før du begynner

Sørg for:

  • Hode telefonene er på

  • Hode telefonene er koblet til Ciscos hode telefon programmer

  • Hode telefonene har FAS tvare 1-8-0-213 eller senere

1

I programmet Cisco hode telefoner trykker du på innstillinger > enhets informasjon > navn.

2

Skriv inn navnet som skal vises i Bluetooth enhets lister.

3

Trykk på Lagre.