Du kan anpassa namnet som är kopplat till Cisco headset 730. namn ändringen sparas i headsetet och visas i alla Bluetooth enhets listor. Du kan återställa ditt headset till standard namnet när som helst med knappen Återställ inställningar i appen.

Innan du börjar

Förvissa sig:

  • Headsetet är på

  • Headsetet är anslutet till Ciscos mobil program för hörlurar

  • Headsetet har en inbyggd program vara 1-8-0-213 eller senare

1

I appen Cisco headset trycker du på inställningar > enhets information > namn.

2

Ange namnet som ska visas i Bluetooth enhets listor.

3

Tryck på Spara.