1

В Съобщенияотидете на пространството, от което искате да копирате съобщенията.

2

За да копирате диапазон от съобщения в ред, извършете следното:

  • Задръжте Shift и кликнете върху първото съобщение.

  • Кликнете върху последното съобщение, което искате да копирате.

  • За да копирате, натиснете Command + C , или използвайте менюто с десен бутон и изберете Копиране на съобщение вклипборда .


     

    Друга възможност е да щракнете и плъзнете около съобщенията, за да ги изберете, след което да копирате по същия начин.

3

За да копирате няколко съобщения извън последователността, извършете следното:

  • Щракнете, за да изберете първото съобщение за копиране.

  • Задръжте Команда и кликнете върху други съобщения, които искате да копирате.

  • За да копирате, натиснете Command + C , или използвайте менюто с десен бутон и изберете Копиране на съобщение вклипборда .

4

Отидете на пространството, което искате да поставите съобщенията, и натиснете Command + V, за да поставите копираното съобщение.


 

Поставените съобщения включват подателя и клеймото на първоначалното съобщение.