1

U fascikli"Poruke" idite na prostor iz kojeg želite da kopirate poruke.

2

Da biste redom kopirali opseg poruka, izvršite sledeće:

  • Držite pritisnut taster Shift i kliknite na prvu poruku.

  • Kliknite na poslednju poruku koju želite da kopirate.

  • Da biste kopirali, pritisnite komandu + C ilikoristite meni desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Kopiraj poruku u ostavu.


     

    Druga mogućnost je da kliknete i prevučete poruke da biste ih izabrali, a zatim da kopirate na isti način.

3

Da biste kopirali više poruka van upotrebe, izvršite sledeće:

  • Kliknite da biste izabrali prvu poruku za kopiranje.

  • Zadrži komandu i kliknite na druge poruke koje želite da kopirate.

  • Da biste kopirali, pritisnite komandu + C ilikoristite meni desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Kopiraj poruku u ostavu.

4

Idite na prostor koji želite da nalepite poruke i pritisnite komandu + V da biste nalepiti kopiranu poruku.


 

Nalepite poruke uključuju pošiljaoca i vreme originalne poruke.