1

V části Zasílání zpráv přejděte doprostoru, ze kterého chcete zprávy zkopírovat.

2

Chcete-li zkopírovat řadu zpráv v pořadí, proveďte následující kroky:

  • Podržte shift a klikněte na první zprávu.

  • Klikněte na poslední zprávu, kterou chcete zkopírovat.

  • Chcete-li kopírovat, stiskněte klávesu Command + C nebo použijte nabídku pravým tlačítkem myši a vyberte Kopírovat zprávu do schránky.


     

    Případně můžete kliknout a přetáhnout zprávy a vybrat je a pak kopírovat stejným způsobem.

3

Chcete-li zkopírovat více zpráv mimo pořadí, proveďte následující kroky:

  • Kliknutím vyberte první zprávu, která se má zkopírovat.

  • Podržte příkaz a klikněte na další zprávy, které chcete zkopírovat.

  • Chcete-li kopírovat, stiskněte klávesu Command + C nebo použijte nabídku pravým tlačítkem myši a vyberte Kopírovat zprávu do schránky.

4

Přejděte do prostoru, do kterého chcete zprávy vložit, a stisknutím příkazu + V vložte zkopírovanou zprávu.


 

Vložené zprávy zahrnují odesílatele a časové razítko původní zprávy.