1

Ga in Berichten naar de ruimtewaarf u de berichten wilt kopiëren.

2

Voer het volgende uit om een bereik van berichten in volgorde te kopiëren:

  • Houd Shift ingedrukt en klik op het eerste bericht.

  • Klik op het laatste bericht dat u wilt kopiëren.

  • Als u wilt kopiëren, drukt u op Command + C of gebruikt u het snelmenu en selecteert u Bericht naar klembord kopiëren.


     

    U kunt ook op berichten klikken en deze slepen om deze te selecteren en vervolgens op dezelfde manier te kopiëren.

3

Als u meerdere berichten uit de volgorde wilt kopiëren, voert u het volgende uit:

  • Klik om het eerste bericht dat u wilt kopiëren te selecteren.

  • Houd Opdracht ingedrukt en klik op andere berichten die u wilt kopiëren.

  • Als u wilt kopiëren, drukt u op Command + C of gebruikt u het snelmenu en selecteert u Bericht naar klembord kopiëren.

4

Ga naar de ruimte waarin u de berichten wilt plakken en druk op Command + V om het gekopieerde bericht te plakken.


 

In de ge past berichten staan de afzender en de tijdstempel van het oorspronkelijke bericht.