1

I Meddelanden går du till det utrymme som du vill kopierameddelandena från.

2

Gör följande för att kopiera en meddelandeintervall i ordning:

  • Håll shift och klicka på det första meddelandet.

  • Klicka på det sista meddelandet som du vill kopiera.

  • För att kopiera, tryck på Kommando + C eller användhögerklicksmenyn och välj Kopiera meddelande till urklipp.


     

    Alternativt kan du klicka och dra runt meddelanden för att markera dem och sedan kopiera på samma sätt.

3

För att kopiera flera meddelanden utan ordning gör du följande:

  • Klicka för att välja det första meddelandet som ska kopieras.

  • Håll kommandot och klicka på andra meddelanden som du vill kopiera.

  • För att kopiera, tryck på Kommando + C eller användhögerklicksmenyn och välj Kopiera meddelande till urklipp.

4

Gå till utrymmet som du vill klistra in meddelandena och tryck på Kommando + V för att klistra in det kopierade meddelandet.


 

Klistrade meddelanden inkluderar avsändaren och tidstämpeln på ursprungsmeddelandet.