1

W aplikacji Wiadomości przejdź doobszaru, z którego chcesz skopiować wiadomości.

2

Aby skopiować zakres wiadomości w kolejności, wykonaj następujące czynności:

  • Przytrzymaj Shift i kliknij pierwszą wiadomość.

  • Kliknij ostatnią wiadomość, którą chcesz skopiować.

  • Aby skopiować, naciśnij klawisze Command + C lub użyj menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybierz Polecenie Kopiuj wiadomość do schowka.


     

    Alternatywnie możesz klikać i przeciągać wiadomości, aby je zaznaczyć, a następnie kopiować w ten sam sposób.

3

Aby skopiować wiele wiadomości poza kolejnością, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij, aby zaznaczyć pierwszą wiadomość do skopiowania.

  • Przytrzymaj Command i kliknij inne wiadomości, które chcesz skopiować.

  • Aby skopiować, naciśnij klawisze Command + C lub użyj menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybierz Polecenie Kopiuj wiadomość do schowka.

4

Przejdź do obszaru, w który chcesz wkleić wiadomości, i naciśnij klawisze Command + V, aby wkleić skopiowaną wiadomość.


 

Wklejone wiadomości zawierają nadawcę i sygnaturę czasową oryginalnej wiadomości.