1

Gå til området du vil kopiere meldingene fra, i Meldinger.

2

Hvis du vil kopiere et område med meldinger i rekkefølge, gjør du følgende:

  • Hold nede Skift og klikk på den første meldingen.

  • Klikk på den siste meldingen du vil kopiere.

  • Hvis du vil kopiere, trykker du på Kommando + C, eller bruker høyreklikkmenyen og velger Kopier melding til utklippstavlen.


     

    Du kan også klikke og dra rundt i meldinger for å merke dem, og deretter kopiere på samme måte.

3

Hvis du vil kopiere flere meldinger i feil rekkefølge, gjør du følgende:

  • Klikk for å merke den første meldingen som skal kopieres.

  • Hold nede Kommando og klikk på andre meldinger du vil kopiere.

  • Hvis du vil kopiere, trykker du på Kommando + C, eller bruker høyreklikkmenyen og velger Kopier melding til utklippstavlen.

4

Gå til mellomrommet du vil lime inn meldingene, og trykk på Kommando + V for å lime inn den kopierte meldingen.


 

Innlimte meldinger inkluderer avsenderen og tidsstempelet for den opprinnelige meldingen.